sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Vetenskap \ Etik

Italien: Katolska sjukhus ber om samvetsfrihet


I Italiens parlament ser man nu över ett lagförslag om sjukhuspatienters möjlighet att besluta att livsuppehållande behandling avbryts. Katolska sjukhus i landet kräver samvetsfrihet. 

Vatikanradion talar om detta med fader Vincenzo Sorce som är vice ordförande för den religiösa föreningen för sociala och hälsovårdsinstitutioner Aris.

Han säger att lagen ska följas på de katolska sjukhusen men att samvetsfrihet ska råda. Ingen kan tvingas ta på sig ansvaret att hjälpa en patient  med något som står i konflikt med den egna moraliska övertygelsen. Samvetsfrihet för sjukhuspersonalen ska råda.

Det mest kontroversiella handlar om borttagande av artificiell hydrering och nutrition eftersom detta ses som vård och inte grundläggande livsuppehållande element. 

Fader Sorce säger att den katolska missionen är att hjälpa till där det finns smärta och lidande men att respektera personers frihet och stödja personer under livets så ofta smärtsamma vandring.   

Teknologin är ett instrument och inte det absoluta och ett kritiskt tänkande betyder dialog. Vi står inför en ny situation vad gäller sambandet tro, vetenskap och teknologi ur moralisk synvinkel.