HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  
"Var inte rädda. Kom och se - han är uppstånden!" Påvens påskbudskap Urbi et Orbi

(20.04.2014) Påven Franciskus firade påskdagens Heliga Mässa på Petersplatsen, under en strålande sol. På Petersplatsen, som var prydd med färgglada blommor som kommit som en gåva från Nederländerna, fanns det inte plats för de närmare 150 000 troende som deltog, utan den breda gatan som leder fram var även den fylld av mässdeltagare. Då påsken i den gregorianska och den julianska kalendern sammanfaller i år, hade man valt att sjunga den antika bysantinska liturgins påskhymn, verser som är omväxlande ur psaltarpsalmen 67, och teologiska och poetiska beskrivningar av uppståndelsen.

Eftersom påven Franciskus skulle läsa sitt årliga påskbudskap till staden och till världen, från centralbalkongen på Petserskyrkan, hade han ingen predikan under mässan. Här följer hela påvens påskbudskap 2014,  ...»


VATICAN AGENDA

APR
21
Mon
h: 12:00
APR
23
Wed
h: 10:25
 

VATICAN PLAYER

 
Svenska programmet mp3 icona podcast
 

MOBILE & TABLET

link to android app link to apple app wphone-icon
 

Påven och Vatikanen 
Påven: Ta uppståndelsens budskap "till jordens ändar"!

(20.04.2014) Katoliker bör ta uppståndelsens budskap "till jordens ändar", sa påven Franciskus när han firade Påskvakan. I sin predikan uppmanade påven de troende att reflektera över sitt eget personliga "Galiléen": deras första möte med Jesus.

Han sa: "Att gå till Galiléen betyder något vackert, det innebär att återupptäcka vårt dop som en levande fontän, att dra ny energi från källorna till vår  ...»Påven vid Colosseum: I korset ser vi människans monstrositet och Guds oändliga nåd

(19.04.2014) "I korset ser vi människans monstrositet, när vi låter oss styras av det onda; men vi ser också Guds oändliga nåd som inte behandlar oss efter våra synder, men enligt Hans barmhärtighet". Det var det centrala budskapet i påven Franciskus korta oskrivna tal igår kväll under den traditionella Via Crucis, eller Korsvägsandakten, vid Colosseum i Rom.

Korsvägsandakten är en trons  ...»"Judas största synd var att han tvivlade på Kristi barmhärtighet". Pater Cantalamessa i Peterskyrkan på Långfredagen

(18.04.2014) Det är en urgammal sed att inte fira Mässan på Långfredagen. Besökarna vid denna gudstjänst slås av tomheten och allvaret då de kliver in genom kyrkporten. Kyrkan är avklädd, inga smyckningar, inga ljusstakar, inga blommor. Alla målningar är övertäckta och tabernaklet står tomt med en vidöppen dörr – som ett tomt hjärta. Guds Son har tagit sitt sista andetag på korset.


I tystnad gick  ...»Påvens Oljevigningsmässa - en bön om bevarandet av prästens glädje

(17.04.2014) Vid halv tio på Skärtorsdagens morgon firade påven Franciskus Oljevigningsmässan i Peterskyrkan – en liturgi som även firar instiftandet av prästämbetet. Påven koncelebrerade mässan med Roms kardinaler, biskopar och präster, som alla under mässan förnyade de löften de gav i samband med prästvigningen. Därefter välsignade påven oljan som används till de sjukas smörjelse, katekumenerna  ...»


Påven Franciskus ledde Coena Domini mässan i ett sjukhus för äldre och personer med funktionshinder

(17.04.2014) Påven Franciskus ledde på torsdagen Coena Domini mässan på Skärtorsdagen i ett sjukhus för äldre och personer med funktionshinder. De sjuka och handikappade som vårdas där var alla inbjudna att delta, liksom deras familjer och sjukhusets personal. Mässan firades i ”Stiftelsen Don Carlo Gnocchi” i västra delen av Rom. Coena Domini inleder påskens Triduum.

Under mässan tvättade han  ...»Kyrkan i världen 
Heliga Landet: Påskbudskap från patriarkerna och de kristna ledarna

(18.04.2014) Patriarkerna och de kristna ledarna i det Heliga landet skriver i sitt traditionella påskbudskap att ”Kristi uppståndelse betryggar oss och bekräftar att en förvandling genom Guds nåd alltid är möjlig. Här är vi medvetna om våldet som pågar på platser såsom Syrien och Libanon, liksom dramat för de oräkneliga tusentals flyktingar som tvingats lämna sina hem. Men påsken för med sig  ...»


Syrien: Påskbudskap från patriarken av Antiokia

(18.04.2014) I sitt påskbudskap uppmanar patriarken av Antiokia, Gregorios III Laham, återigen om slutet på kriget i Syrien. ”Vi måste förneka krigets logik”, säger han, ”för det är en egoistisk logik som för död med sig”. Han riktar denna vädjan till hela världen på vägnar av de många lidande människorna, såsom de fattiga, änkorna, de sårade, de lemlästade, flyktingarna, de hungrande, barnen, de  ...»


Indien: Påsken för de kristna

(18.04.2014) I Indien, där det råder en omänsklig fattigdom och människorna lever i största förtvivlan och lidande, är Påsken en utmaning för den lilla kristna befolkningen: att få Kristi ljus att lysa i mörkret och lidandet i människornas liv och ge dem hopp, säger ärkebiskopen av Ranchi, kardinalen Toppo, som i ett budskap uppmanar katolikerna att vara vittnen, med sina liv och sin tro.

De  ...»Irak: Påskbudskap från den kaldeiske patriarken Sako

(18.04.2104) I sitt påskbudskap säger den kaldeiske patriarken i Irak, Sako, att han hoppas att den Heliga Påsken skall göra slut på det irakiska folkets lidande. ”Trots den oroande situationen som vi lever i gör den Stilla veckans firanden vårt kristna minne levande och ger oss ett levande hopp. Jesus är hjärtat i detta firande, hans förstörda kropp och uppståndelsen är styrkan som driver oss  ...»


Serbien: biskopar uppmanar till evangelisation i våra samhällen

(18.04.2014) "Påsken påminner oss om Guds kärlek till oss" skriver Msgr. Stanislav Hocevar, ärkebiskop av Belgrad, i sitt påskbudskap. Han understryker att "konkreta manifestationer av Guds kärlek är också synliga under 90-årsdagsfirandet av återupprättandet av ärkestiftet i Belgrad". Ärkebiskopen uppmanade alla katoliker i Belgrad att "bjuda in alla sina vänner att dela uppståndelsens glädje och  ...»


Kyrkan i norden 

(26.03.2014) Den nordiska biskopskonferensen har haft sitt vårmöte i Lund. I pressmeddelande uttrycker de sin tacksamhet till den lutherske biskopen Antje Jackelén, för hennes gästfrihet. Vi läser:

”Norden tillägnad Jungfru Maria.

För 25 år sedan, tillägnade påven Johan Paulus II under ett pastoralt besök i Norden, dessa länder till Jungfru Marias förbön. I den St Thomas av Aquinos församling i ...»


(25.03.2014) Den 25 mars reser 14 svenska kyrkoledare till Palestina och Israel för att lära sig mer om den rådande situationen. Där kommer de att möta representanter för kristna grupper och besöka Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, EAPPI.

Syfte med resan är att få kunskap om situationen och hur kyrkorna i Sverige på olika sätt kan engagera sig och stödja de kristna i ...»


(12.02.2014)Man har fått in mängder med svar på frågeformuläret inför Familjesynoden i Norge. Det är historiskt att enkäten har besvarats av så många som 758 personer säger Maria Sammut som är ansvarig för själavården i Oslos stift och som ledde utredningen, i en intervju med den katolska tidskriften "St Olav”. Sammut berättar att många svar har varit kritiska, men att det även har kommit in ...»


(07.02.2014) Påven Franciskus utnämnde på torsdagen den 6:e februari biskopen i Stockholms katolska stift Anders Arborelius OCD till consultor, dvs rådgivare, vid det Påvliga rådet för lekfolket.

Det Påvliga rådet för lekfolket biträder påven i frågor som rör lekfolkets roll i kyrkans liv och uppdrag, antingen som individer eller genom de olika former av gemenskaper och rörelser som finns i ...»

Katolsk tanke 

(11.02.2014) I en artikel för engelskspråkiga Catholic Pulse från januari i år reder den amerikanske jesuitpatern och filosofiprofessorn emeritus vid Georgetown University i Washington DC, James V. Schall, ut begreppet ”förändring” i relation till tron på Kristus i allmänhet och den Katolska kyrkans lära och form i synnerhet. P. Schall gör sina reflektioner med anledning av det omfattande talet ...»


(17.01.14) Påven Franciskus’ Apostoliska uppmaning från före jul, ”Evangelii Gaudium”, på svenska ungefär ”Evangeliets glädje”, och i synnerhet den sociala och ekonomiska analys han där presenterar, har väckt intresse och diskussion. Precis som med många kyrkliga dokument, uttalanden av påvens företrädare liksom några av de intervjuer som påven Franciskus själv har gett sedan sitt tillträde, ...»


(18.02.2014) När påven Franciskus förra året, i två olika intervjuer, konfronterades med frågor om personer som attraheras av personer av samma kön svarade han med motfrågan att om en sådan person också söker Gud och Guds väg, och är av god vilja, vem är då han ”att döma”. Detta kom av vissa inom och utanför Kyrkan att tolkas som om påven skulle ha en annan uppfattning om sexuella handlingar ...»


(21.01.14) Påven Franciskus har sänt ett särskilt budskap till det 44:e årliga mötet med World Economic Forum i schweiziska Davos, med drygt 2 500 deltagare från politikens och näringslivets ledarskikt över hela världen, varav 40-talet stats- och regeringschefer. Mötet pågår formellt mellan 22-26 januari men öppnades informellt redan på tisdagen den 21:a januari.


Påvens budskap lästes upp av ...»


Fokus 
Marcus Birro i intervju: "Att skriva en bok om att vara en kristen röst i Sverige är bland det punkigaste man kan göra 2014"

(21.04.2014) Under Marcus Birros vistelse i Rom stax före påsk berättar han för Vatikanradion om sin senaste bok, och om att vara kristen i Sverige ...»


Bach förmedlar passionen med himmelsk musik

(15.04.2014)Lyssna här: RealAudioMP3 Gud, vår Herre vars namn är ärat i hela världen, visa oss ditt lidande. Du som den sanne Guds Son för evigt övervann döden ...»


Birgitta och Ulf Ekman berättar om sin väg till den katolska kyrkan "Vi kan inte backa för det vi har upplevt är sant"

(08.04.2014) Under en pilgrimsresa till Rom, besökte Birgitta och Ulf Ekman Vatikanradion, och i en intevju berättar de om hur de upplevt ...»


Program på Norska
›  (14.04.2014) P. Ole Martin om Børre Arnold Knudsen.
›  (07.04.2014) Sr. Hanne-Maria om våren, fågelsång, döden och vägen från Bethania till Jerusalem.
›  (24.03.2014) Sr. Anne Bente Hadland talar om "En kvinnas synvinkel".
›  (17.03.2014) Författare Jan E. Hansen talar om våren och fastetiden i Rom.
›  (10.03.2014) P. Ole Martin om psalmer och deras historia.
›  (03.03.2014) Sr. Hanne-Maria ledsagar oss in i mars månad och fastetiden.
›  (24.02.2014) Sr. Anne Bente Hadland talar om äktenskap och familj.
›  (17.02.2014) Författare Jan E. Hansen tar från Rom utgångspunkt i rättssaken mot Giordano Bruno och talar om dagar, datum i livet och historien.
›  (03.02.2014) Sr. Hanne-Maria önskar oss en välsignad februari månad.
›  (27.01.2014) Sr. Anne Bente Hadland om prästvigningen i Nidarosdomen i Trondheim
›  (13.01.2014) P. Ole Martin om psalmer och deras historia.
›  (06.01.2014) Sr. Hanne Maria önskar oss ett gott nytt år 2014!
›  (09.12.2013) P. Ole Martin om påven Benedictus XVI
›  (02.12.2013) Sr Hanne Maria om advent
›  (25.11.2013) Sr. Anne Bente Hadland om Jungfru Maria och "Inkarnert fromhet".
›  (11.11.2013) P.Ole Martin om påven Johannes Paulus II
›  (04.11.2013) Sr. Hanne Maria om november.
›  (28.10.2013) Sr. Anne Bente Hadland om Memento mori.
›  (21.10.2013) P. Ole Martin om påven Johannes Paulus I.


Påven undervisar (09.04.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 Idag inleder vi en serie katekeser om den Heliga Andens gåvor. Ni vet att den Heliga Anden är själen och den livgivande lymfan i kyrkan och i varje enskild kristen. Den är Guds kärlek som gör vårt hjärta till sin boning och ...»


(02.04.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 Idag avslutar vi denna serie av katekeser om sakramenten med att tala om äktenskapet. Det är ett sakrament som leder oss in i hjärtat av Guds plan, en plan som handlar om hans förbund med sitt folk, med oss alla, en plan ...»


(26.03.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 Vi har redan sett att de tre sakramenten, dopet, bekräftelsen och eukaristin tillsammans utgör den “kristna initiationens” mysterium. Det är en enda nådenhändelse som återföder oss i Kristus. Detta är det grundläggande kall ...»


(19.03.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 Den 19 mars firar vi den högtidliga festdagen för den helige Josef, Marias brudgum och världskyrkans skyddshelgon. Därför ägnar vi denna katekes åt honom. Han förtjänar all vår erkänsla och vår hängivenhet för hur han tog ...»


(05.03.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 Hela påven Franciskus trosundervisning på Askonsdagen:
Med askonsdagen börjar fastans fyrtio dagar långa vandring fram till påskens tre heliga dagar, minnet av Herrens lidande, död och uppståndelse, som är hjärtat i vår ...»


(26.02.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 Idag tänkte jag tala om sakramentet “de sjukas smörjelse”, som låter oss erfara Guds påtagliga medlidande med människan. Förr kallades det ”den sista smörjelsen”, för man såg det som en andlig tröst inför den annalkande ...»


(19.02.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 Genom den kristna initiationens sakrament, dopet, bekräftelsen och eukaristin, mottar människan det nya livet i Kristus. Men vi vet att vi bär detta liv “i lerkärl” (2 Kor 4:7), vi utsätts fortfarande för frestelser, ...»


(12.02.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 I den senaste katekesen betonade jag att eukaristin för oss in i en verklig gemenskap med Jesus och hans mysterium. Nu kan vi ställa några frågor om förhållandet mellan den eukaristi vi firar och vårt liv, som kyrka och som ...»


(31.01.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 I denna den tredje katekesen om sakramenten skall vi se närmare på bekräftelsen eller konfirmationen, som man skall se som en fortsättning av dopet, som den hänger nära ihop med. Dessa bägge sakrament utgör, tillsammans med ...»


(22.01.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 Förra lördagen började böneveckan för kristen enhet, som avslutas nästa lördag, festdagen för Paulus omvändelse. Det är ett viktigt andligt initiativ som omfattar de kristna gemenskaperna sedan mer än ett århundrade. Det är ...»


(15.01.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 Förra onsdagen inledde vi en kort serie katekeser om sakramenten med början i dopet. Och jag tänkte tala om dopet idag också, för att betona en av detta sakraments viktigaste frukter: det gör oss till lemmar i Kristi kropp ...»


(08.01.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 Idag inleder vi en ny serie katekeser om sakramenten. Den första handlar om dopet. Av ett lyckligt sammanträffade infaller festen Herrens Dop nu på söndag.

1. Dopet är det sakrament på vilket vår tro står. Det ympar in oss ...»


(18.12.2013) Lyssna här: RealAudioMP3 Vårt möte äger rum i adventstidens andliga atmosfär, som blir än mer intensiv under den s k julnovenan, de sista nio dagarna före jul. Därför tänkte jag idag reflektera tillsammans med er över firandet av Jesu födelse. Det ...»Påvens predikningar 
›  (10.04.2014) "Om stjärnorna är våra synder, är Guds barmhärtighet som solens starka ljus i vilket stjärnorna inte syns"
›  (02.04.2014) "Andlig lättja och formalism är två attityder som hindrar nåden"
›  (01.04.2014) Se upp för att vara existentiella turister - vandra med Guds löften som riktning!
›  (26.03.2014) "Det enda frälsningen behöver är ett ödmjukt hjärta" Påvens predikan på Marie Bebådelse
›  (25.03.2014) ”Ödmjukheten är nödvändig för frälsning”
›  (18.03.2014) "Vem är jag att döma?" Påven predikar i Sankta Marta om vägen till att vara mer barmhärtig
›  (07.03.2014) "Älska att vara okända!" Påvens morgonpredikan
›  (04.03.2014) "Kallelserna finns, be för att Gud ska sända nunnor och präster som inte dyrkar pengar och makt"
›  (28.02.2014) Påven Franciskus: ”Skilsmässa är kärlekens misslyckande – och vi måste vägleda och vandra med dem som misslyckas”
›  (27.02.2014) Påven Franciskus uppmanar kristna att leva som de lär
›  (25.02.2014) Påven Franciskus: Kristna måste sörja krigets tragedier
›  (24.02.2014) Påven Franciskus: ”Absurt att älska Kristus utan att älska Kyrkan!”
›  (21.02.2014) Påven Franciskus: ”Utan gärningar, ingen äkta tro”
›  (20.03.2014) Påven Franciskus: För att lära känna Jesus måste vi följa Honom!
›  (18.03.2014) Påven Franciskus: Djävulen stänger in oss genom frestelserna men Jesu ord ger motståndskraft
›  (17.02.2014) Påven Franciskus: ”Att uthärda prövningar får vår tro att mogna och håller igång Kyrkan”
›  (14.02.2014) Påven Franciskus om den kristnes inre hållning


Böcker och filmer 


(24.01.14) ”Påven Franciskus – Samtal med Jorge Bergoglio” gavs ut på Fredestad Förlag/Catholica vid årsskiftet och är en till svenska översatt version av Francesca Ambrogettis och Sergio Rubins intervjubok ”El Jesuita”, från 2010, med den dåvarande ...»


(27.10.2013)Det svenska katolska bokförlaget Catholica har just utgivit boken Hjärta talar till hjärta texter i urval av John Henry Newman. Urvalet omfattar tolv predikningar taget från en femtioårsperiod, översatta till svenska och ämnena verkar ...»


Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam