HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  
"Se upp för traditionalismens och progressivismens frestelser" Påven Franciskus i synodens avslutningstal

(20.10.2014) När påven Franciskus på lördagen mötte de närmare 200 synodsfäderna höll han ett tal som avslutning av synodsarbetet.

Han började med att uttrycka sin tacksamhet till Herren för att han väglett synodens arbete. Han tackade även alla de synodsfäder som med ”sann trohet och total hängivenhet till kyrkan” har arbetat non stop under dessa två veckor.

”Vi har upplevt synoden i en äkta anda av synodalitet och kollegialitet, som en ”gemensam resa” – och liksom alla resor har den kantats av stunder av språngmarscher för att hinna i mål, stunder av trötthet, när kraften går ur, och stunder av iver och entusiasm. Det har funnits trösterika stunder när sanna herdar har vittnat om hur de bär familjernas sorg och glädje med visdom i sitt hjärta, och stunder av nåd då vi har tagit del av  ...»


VATICAN AGENDA

 

VATICAN PLAYER

 
Svenska programmet mp3 icona podcast
 

MOBILE & TABLET

link to android app link to apple app wphone-icon
 

Påven och Vatikanen 
Under synodens avslutningsmässa saligförklarade påven Franciskus Paulus VI

(20.10.2014) Påven Franciskus firade på söndagen avslutningsmässan för familjesynoden. Under mässan på Petersplatsen saligförklarade han sin företrädare, påven Paulus VI, som han beskrev som en "stor påve", en "modig kristen" och en "outtröttlig apostel."

I sin predikan fokuserade påven Franciskus på Kristi ord från evangeliet: ”Ge då kejsaren vad som tillhör kejsaren, och Gud vad som tillhör Gud.”  ...»"Om man vill ha fred, arbeta för rättvisa", påven Franciskus saligförklarar Paulus VI

(18.10.2014) På söndag saligförklararde påven Franciskus påven Paulus VI (1963-1978). Han är mest känd för ha bekräftat den katolska kyrkans syn på preventivmedel i "Humanae Vitae" 1968. Paulus VI var på många sätt en banbrytande påve.

Paulus VI var känd för sin uppmaning om en missionerande kyrka som skulle vara öppen för världen och som skulle föra dialog med andra kristna och andra troende och  ...»Den Heliga Stolens inlägg vid FN om fredlig utveckling i rymden

(20.10.2014)Vid mötet om internationellt samarbete i FN i New York talade den Heliga Stolens ständige observatör ärkebiskop Bernardito Auza om fredlig användning av rymden. Han inledde med att berätta att detta är första gång hans delegation gör inlägg i denna kommitté under pågående möte.

Han talade om hur mänskligheten i alla tider vill förstå universum och himlen och dess förhållande till  ...»Familjesynodens slutliga budskap: tro och kärlek

(18.10.2104) Den extraordinära biskopssynoden om familjen har precis offentliggjort ett av sina två slutliga dokument. Det är inte det slutliga dokumentet, eller "Relatio", som blir offentligt först efter påvens godkännande, utan ett budskap till familjerna. Det rör sig alltså inte om en sammanfattning av de olika frågorna som togs upp under synoden, utan budskapet är snarare en andlig meditation  ...»


Familjesynoden går mot sitt slut - tvister i aulan

(15.10.14) Den extraordinära Familjesynoden som pågår i Vatikanen går mot sitt slut, och under ett pressmöte på måndagen redogjorde pater Lombardi om denna avgörande etapp, då dokumentet ’Relatio post disceptationem’ presenterades - en sammanfattning av diskussionerna. Detta är ett av två dokument som denna första synodsfas producerar – ett dokument med riktlinjer över synodens fortsatta arbete  ...»


Kyrkan i världen 
Polen minns den salige Popieluszko 30 år efter mordet

(20.20.2014)Polens premiärminister Ewa Kopacz la en blomsterkrans på den salige Jerzy Popieluszkos grav i Warszawa på söndagen då det var 30 år sedan prästen och martyren dödades av den kommunistiska säkerhetstjänsten. Han var då 37 år.

Man firade denna folkets präst som var något utöver det vanliga över hela Polen. Han stod nära arbetarna och i hans ”Mässor för fosterlandet” utmanade han regimen  ...»Kristen omvändelse och mission straffas i Algeriet

(20.10.2014)Ministern ansvarig för religion i Algeriet, Mohammed Ayssa klargör vad som gäller enligt landets lag gällande omvändelse och mission. Han säger att icke-muslimer i landet har rätt att utöva sin tro men att de som inte är muslimer och försöker att värva medlemmar, dvs utföra mission av något slag är olagligt. Detta bestraffas med utvisning för utlänningar och fängelse för algerier.

Det  ...»Katolska barn i Indonesien uppmuntras att vara stolta över sin tro

(20.10.2014)I Indonesien i centrala Java hölls ett möte med titeln ”Stolt över att vara katolik” i syfte att andligt stärka de katolska barnen. Där talade man om hur stolta man är över att vara katoliker särskilt för att de som tror på evangeliet i världen är många.

Ett hundratal barn, katolska lärare och präster deltog i mötet. Barnen från olika församlingar samlades på en fotbollsplan och de fick  ...»Lite statistik över den katolska kyrkan i världen

(17.10.2014)Isamband med Världsmissionsdagen som i år firades den 19 oktober presenterar nyhetsbyrån Fides som statistik över den katolska kyrkan i världen.

Den 31 december 2012 var världens befolkning 7.023.377.000 och det var då en ökning på 90.067.000 jämfört med året innan. Ökningen skedde i alla världsdelar men mest i Asien.

Samma datum räknar man att 1. 228.621. 000 av befolkningen var  ...»Världshungerdagen: JRS ber om en globalisering av medkänsla

(17.10.2014)Världshungerdagen den 16 oktober hålls i FN för att belysa problemen med livsmedelsförsörjningen som påverkar miljontals människor över hela världen, i syfte att befria världen från hunger.

Enligt färsk statistik finns det 842 miljoner hungriga människor i världen i dag och 98% av dem lever i utvecklingsländer. Även om flyktingar och tvångsförflyttade människor utgör en liten del av de  ...»Kyrkan i norden 

(08.10.2014) På den katoslska kyrkans hemsida i Sverige läser vi att:
Efter den extra söndagskollekten som utlystes av biskop Anders för den 17 oktober till förmån för alla dem, särskilt de stora kristna grupperna, som tvingats på flykt i norra Irak under sommaren och efter att många, många enskilda gåvor strömmat in har Caritas Sverige nu kunnat sända iväg 850 000 kronor till Caritas Irak.

Detta ...»


(09.09.2014) Sveriges Kristna Råd och Storkyrkoförsamlingen i Stockholm arrangerade en förbönsgudstjänst för Irak och Syrien måndag 8 september 2014. Tillsammans med flera kyrkoledare i Sverige deltog också de tre irakiska dominikansystrar som bor och arbetar i Stockholm. Syster Yva Viktoria Daddyza OP höll följande anförande under gudstjänsten:

Anförande i Storkyrkan måndag 8 september 2014

Evangelisten ...»


(09.09.2014) Biskopar i Norge uppmanar norska myndigheter att stoppa returer och bevilja asyl till kristna och andra religiösa minoriteter från Irak. I ett brev till justitieminister Anders Anundsen (FRP) skriver den katolska biskopen av Oslo, Bernt Eidsvig, och biskop Erling Pettersen i Stavanger (DNK) att man bör upphöra med att återvända kristna och andra minoriteter till Irak.

I brevet ...»


(05.09.2014) Storkyrkan i Stockholm och Sveriges kristna råd inbjuder till en nationell ekumenisk förbönsgudstjänst för situationen i Irak och Syrien måndagen den 8 september. En majoritet av landets kyrkoledare kommer att finnas på plats för att visa solidaritet med kristna i Irak och Syrien.

"Allt vi kan göra till stöd för folket i Irak behöver vi göra. För kyrkorna är bönen en kraft", säger ...»


(03.09.2014) Diakon Björn Håkansson som sedan flera år är verksam på S:ta Maria folkhögskola i Malmöhar utvidgat sina kurser i bibelkunskap till nätet. I en intervju med Vatikanradion berättar han om tanken bakom detta initiativ och hur man går till väga för att kliva in i klassrummet "oberoende på var man bor". Nyfikna bör besöka hemsidan www.verbumdei.se
Lyssna här: RealAudioMP3
 ...»

Katolsk tanke 

(01.08.2014) Albanien förbereder sig för att ta emot påven Franciskus då han besöker landet den 21 september. Vatikanradion talade med ärkebiskopen av Tirana, msgr. Rrok Mirdita, som uttrycker sin tacksamhet över att påven Franciskus har valt att bege sig till Albanien som första apostolisk resa i Europa. Han säger att ”på sätt och vis kan man se det som att påven väljer att besöka periferin, en ...»


(11.02.2014) I en artikel för engelskspråkiga Catholic Pulse från januari i år reder den amerikanske jesuitpatern och filosofiprofessorn emeritus vid Georgetown University i Washington DC, James V. Schall, ut begreppet ”förändring” i relation till tron på Kristus i allmänhet och den Katolska kyrkans lära och form i synnerhet. P. Schall gör sina reflektioner med anledning av det omfattande talet om ...»


(17.01.14) Påven Franciskus’ Apostoliska uppmaning från före jul, ”Evangelii Gaudium”, på svenska ungefär ”Evangeliets glädje”, och i synnerhet den sociala och ekonomiska analys han där presenterar, har väckt intresse och diskussion. Precis som med många kyrkliga dokument, uttalanden av påvens företrädare liksom några av de intervjuer som påven Franciskus själv har gett sedan sitt tillträde, ...»


Fokus 
Depardieu lever på grund av misslyckad abort

(20.10.2014)Skådespelaren Gérard Depardieu har kommit ut med en självbiografi med titeln «Ca c'est passé comme ça” “Så gick det till” - den har inte ...»


Biskop Anders Arborelius "Individualismen i väst försvårar ett stabilt familjeliv"

(14.10.14) Biskop Anders Arborelius som under den extraordinära biskopssynoden representerar den nordiska biskopskonferensen, berättar för ...»


Tron intar USA på nytt

(13.10.2014)Den italienska nättidningen Unione Cristiani Cattolici Razionali (UCCR) har vänt blicken till USA och en ny undersökning gjord av "Pew ...»


"Det berikar livet att engagera sig" Dan Olofsson berättar om sitt projekt i Sydafrika Star for Life

(08.10.2014) Sedan snart 10 år driver Christin och Dan Olofsson ett skolprogram för prevention mot HIV/Aids i Sydafrika, Star for Life, med målet att ...»


Följ synoden på hemsidan synod14

(06.10.2014) Vatikanens pressrum erbjuder en hemsida för de som vill följa biskoparnas arbete under den extraordinära Familjesynoden som pågår i ...»


Program på Norska
›  (13.10.2014) Pater Ole Martin.

›  (06.10.2014) Sr. Hanne Maria ledsagar oss in i oktober månad.
›  (29.09.2014) Sr. Anne Bente Hadland om "änglar och sånt".
›  (16.09.2014) Författare Jan E. Hansen om försvarandet av europeiska värderingar.
›  (15.09.2014) P. Ole Martin om liturgiska föremål.
›  (01.09.2014) Sr. Hanne-Maria ledsagar oss in i september månad.
›  (19.08.2014) Författare Jan E. Hansen om påvens resa till Korea.
›  (12.08.2014) Ole Marin berättar om betydelsen av altarets föremål.
›  (28.07.2014) Sr. Anne Bente Hadland om "Sommeridyllen som ble brutt."
›  (21.07.2014) Författare Jan E. Hansen om konflikter och fred.
›  (15.07.2014) P.Ole Martin om liturgiska föremål.
›  (07.07.2014) Sr. Hanne-Maria ledsagar oss in i juli månad.
›  (30.06.2014) Sr. Anne Bente Hadland om "Et ordentlig ordensmenneske" - om vardagsliv på Katarinahjemmet
›  (16.06.2014) Författare Jan E Hansen talar om påven emeritus Benedictus XVI.
›  (09.06.2014) P.Ole Martin om Pingst och att katoliker "inte är andliga individualister".
›  (02.05.2014) Sr. Hanne Maria ledsagar oss in i juni månad.
›  (28.05.2014) Författare Jan E. Hansen om påvens resa till det Heliga Landet och om hur vänskap också är ett Heligt Land.
›  (19.05.2014) Författare Jan E. Hansen talar om Norges grundlagsdag, 17 maj.
›  (12.05.2014) P.Ole Martin om Maria och maj månad.


Påven undervisar (14.10.2014) Den senaste tiden har vi talat om kyrkan, om vår moder den heliga hierariska kyrkan, Guds folk på vandring. Idag frågar vi oss: vad väntar Guds folk när allt är över? Vad skall ske med var och en av oss? Vad skall vi vänta oss? Aposteln ...»


(08.10.2014) På de senaste katekeserna har vi försökt kasta ljus över vad kyrkan är och hur vacker den är, och vi har frågat oss vad det betyder för var och en av oss att höra till detta folk, Guds folk, som är kyrkan. Men vi får inte glömma att ...»


(09.10.2014) Sedan begynnelsen har Herren fyllt kyrkan med sin Andes gåvor. Så har han gjort den allt mer levande och fruktbar genom den Heliga Andens gåvor. Bland dessa gåvor är det några som är särskilt viktiga för att bygga den kristna gemenskapen ...»


(22.09.2014) Den här veckan fortsätter vi att tala om kyrkan. När vi bekänner vår tro, säger vi att kyrkan är ”katolsk” och ”apostolisk”. Men vad betyder egentligen dessa bägge ord, dessa bägge kyrkans egenskaper? Och vad betyder de för de kristna ...»


(10.09.2014) Lyssna: RealAudioMP3 Under dessa katekeser om kyrkan håller vi just nu på att se närmare på hur kyrkan är moder. Förra gången betonade vi att kyrkan låter oss växa. Med ljuset och kraften hos Guds ord visar kyrkan oss frälsningens väg och ...»


(03.09.2014) Lyssna: RealAudioMP3 Under de tidigare katekeserna har vi ofta sagt att man inte blir kristen av sig själv, av egna krafter eller på egen hand, och att man inte blir kristen i ett laboratorium. Kristna föds och växer i tron i kyrkans stora ...»


(27.08.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 Varje gång vi ber trosbekännelsen säger vi att vi tror på “en, helig” kyrka. Den är ”en”, för den har sitt upphov i den treenige guden, som är ett mysterium av enhet och full gemenskap. Vidare är kyrkan ”helig” för den ...»


(25.06.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 I vår första katekes om kyrkan förra onsdagen började vi med att Gud tar initiativet när han vill forma ett folk som för ut hans välsignelse till alla jordens folk. Han börjar med Abraham, och sedan förbereder han med ...»


(18.06.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 Idag inleder vi en ny rad katekeser om kyrkan. Det är ungefär som när ett barn talar om sin mor eller om sin egen familj. Att tala om kyrkan är att tala om vår mor, om vår familj. Kyrkan är inte en institution som är ...»


(11.06.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 Gudsfruktan, den gåva vi talar om idag, avslutar denna serie om den Heliga Andens gåvor. Den handlar inte om att vara rädd för Gud. Vi vet att Gud är fader, att han älskar oss och vill att vi skall räddas, och att han ...»


(04.06.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 Idag tänkte jag tala om en av den Heliga Andens gåvor som ofta blir missförstådd eller ytligt behandlad, fast den rör vid själva kärnan i vår kristna identitet och vårt kristna liv. Jag syftar på fromhetens gåva.

Denna ...»


(21.05.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 Idag tänkte jag tala om en annan av den Heliga Andens gåvor, nämligen kunskapens gåva. När man talar om kunskap tänker man genast på vetenskap, på människans förmåga att lära känna den verklighet som omger henne och att ...»


(14.05.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 I de senaste katekeserna har vi reflekterat över den Heliga Andens tre första gåvor: vishet, förstånd och råd. Idag skall vi tänka på vad Herren gör: han kommer alltid och stöder oss i vår svaghet och det gör han med en ...»


(07.05.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 Vi har lyssnat till ett stycke ur psaltarpsalm 67 som säger: ” Herren ger mig råd, mitt inre förmanar mig om natten” (Ps 16:7). Detta är också en gåva från den Heliga Anden: rådets gåva. Vi vet att i svåra stunder är ...»


(30.04.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 Efter att ha talat om visheten som den första av den Heliga Andens sju gåvor, tänkte jag idag fästa uppmärksamheten på den andra gåvan: förstånd. Det är här inte fråga om mänskligt förstånd, den intellektuella förmåga ...»


(23.04.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 Detta är glädjens vecka: vi firar Jesu uppståndelse. Det är en sann och djup glädje som vilar på vissheten att den uppståndne Kristus inte skall dö igen, utan lever och verkar i kyrkan och världen. Denna visshet bor i ...»


(09.04.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 Idag inleder vi en serie katekeser om den Heliga Andens gåvor. Ni vet att den Heliga Anden är själen och den livgivande lymfan i kyrkan och i varje enskild kristen. Den är Guds kärlek som gör vårt hjärta till sin boning ...»


(02.04.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 Idag avslutar vi denna serie av katekeser om sakramenten med att tala om äktenskapet. Det är ett sakrament som leder oss in i hjärtat av Guds plan, en plan som handlar om hans förbund med sitt folk, med oss alla, en ...»


(26.03.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 Vi har redan sett att de tre sakramenten, dopet, bekräftelsen och eukaristin tillsammans utgör den “kristna initiationens” mysterium. Det är en enda nådenhändelse som återföder oss i Kristus. Detta är det grundläggande ...»Påvens predikningar 
›  (23.09.2014) "Evangeliet skrevs för var och en av oss. Lyssna till Guds ord och handla därefter"
›  (17.09.2014) "Om en predikan inte förmedlar Guds närhet, medlidande och återger hoppet, är det en fåfäng predikan, hur lärd den än är"
›  (16.09.2014) "Om vi står med Maria, ståndaktig vid korset, är vårt hopp säkert"
›  (05.09.2014) "Bud ska beskydda Guds folk, inte göra dem till slavar"
›  (04.09.2014) "Två saker kan vi skryta med. Våra synder och den korsfäste Kristus"
›  (02.09.2104) "Teologistudier ger oss inte en kristen identitet"
›  (24.06.2014) Johannes Döparen är en modell för missionsarbetet
›  (22.05.2014) "Den frid Jesus ger oss är en person - den Helige Anden"
›  (20.05.2014) "Låter jag händelserna styra mitt hjärta eller är det stabilt rotat i den Helige Anden?"
›  (15.05.2014) "Utan kyrkan är man inte kristen"
›  (14.05.2014) "Stäng inte dörren för den Helige Anden"
›  (10.04.2014) "Om stjärnorna är våra synder, är Guds barmhärtighet som solens starka ljus i vilket stjärnorna inte syns"
›  (02.04.2014) "Andlig lättja och formalism är två attityder som hindrar nåden"
›  (01.04.2014) Se upp för att vara existentiella turister - vandra med Guds löften som riktning!
›  (26.03.2014) "Det enda frälsningen behöver är ett ödmjukt hjärta" Påvens predikan på Marie Bebådelse


Böcker och filmer 


(21.07.2014) Catholica, Fredestad Förlag, har kommit ut med boken "En sång för Nagasaki" översatt av Håkan Hammarén:

Den 9 augusti 1945 släpper en amerikansk B-29 atombomben över Nagasaki. Den slår ner i det kristna Japans hjärta, stadsdelen Urakami. ...»


(24.01.14) ”Påven Franciskus – Samtal med Jorge Bergoglio” gavs ut på Fredestad Förlag/Catholica vid årsskiftet och är en till svenska översatt version av Francesca Ambrogettis och Sergio Rubins intervjubok ”El Jesuita”, från 2010, med den dåvarande ...»


Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam