sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Tal

Heliga Stolen vid FN i New York om migration


Heliga Stolens ständige observatör vid FN I New York msgr. Bernardito Auza gjorde två inlägg på onsdagen vid möten om internationell dialog om migration. Ämnet i panel 1 var hur man kan genomföra hållbara utvecklingsmål vad gäller migrationen och i sitt tal sa msgr. Auza sammanfattningsvis:

Påven har kallat Agenda 2030 för hållbar utveckling ett viktigt tecken på hopp och Heliga Stolen och tror detta hopp endast kan bli verklighet om agendan inkluderar alla, inklusive migranter. Påven har vädjat till regeringar att genast ta konkreta steg framåt för att få ett slut på fenomen som social och ekonomisk utestängning.

Påtvingad migration beror på brist på solidaritet. Den globala instabiliteten beror på att man nekar folk deras grundläggande behov. Heliga Stolen kräver största uppmärksamhet på ensamkommande migrerande barn. Barnmigrationen måste lösas från grunden och hela internationella samfundet måste åta sig att stoppa konflikter och våld som tvingar folk att fly och skicka sina barn till säkrare platser. Heliga Stolen ber om långsiktiga lösningar så att en sann utveckling garanteras alla.

I panel 3 talade man om hur man från nationell och lokal synvinkel ska samordna migrationen och msgr. Auza sa i sitt inlägg där att det krävs ett samarbete mellan regeringar, politiska samfund, civilsamhället och internationella och religiösa organisationer. Som påven säger är det allas plikt att skydda migranternas omistliga rättigheter och respektera deras värdighet. Detta är civilisationens plikt.  

Det finns en tydlig länk mellan migration och utveckling och därför måste man främja internationellt samarbete i gränsöverskridande utvecklingsprogram. Dessa måste vara fria från intressen och involvera migranter som aktiva huvudpersoner. Ett mer omfattande svar på migrationens möjligheter och utmaningar är möjligt om det internationella samfundet samarbetar och börjar med att se till både invandrare och mottagarländers grundläggande behov.