sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Tal

Msgr. Auza: Nej till vapenhandel och terrorism


Inför det som påven Franciskus kallar ett världskrig i bitar som nu pågår och hotet för attacker av känsliga byggnader måste internationella samfundet agera enat mot illegal vapenhandel och finansiering av terroristgrupper. Om detta talade ärkebiskop Bernardito Auza, Heliga Stolens ständige observatör vid FN i New York, i ett inlägg i veckan.

Han talade om alla oskyldiga offer för konflikterna och fokuserade särskilt på den i det antika Mesopotamien där det religiösa arvet och det flertusenåriga kulturarvet attackeras och förstörs. Terroristernas strategi är att förstöra infrastrukturen i denna region som är nödvändig för överlevnad, som skolor, sjukhus, tillgång till vatten och kultplatser.

Msgr. Auza sa att att det är internationella samfundets plikt att skydda civilbefolkningen och infrastrukturen och att förvägra en politik som ser till vinning och geopolitiska personliga intressen.

Heliga Stolens delegation upprepade vädjan att begränsa och kontrollera vapentillverkning särskilt i instabila delar av världen där det är störst risk att vapen används illegalt. Heliga Stolen ber om samarbete att sprida information, god praxis, samordnad politik och gränskontroller för att motverka finansiering av den organiserade brottsligheten och dess roll inom vapenhandeln.

Msgr. Auza sa avslutningsvis att  just terrorismens natur att vara gränsöverskridande kräver en gemensam kontroll av teknologin som terroristerna använder för att rekrytera soldater, finansiera sin aktivitet och samordna terrorattacker .