sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Fokus / Aktuellt

Kardinal Ravasi: Sakral musik ska ena konst och tro


Påvliga kulturrådet presenterar mötet “Musik och kyrka: gudstjänst och kultur 50 år efter direktivet Musicam Sacram” som ska hållas i Rom 2 till 4 mars. Under mötet ska man reflektera över den tusenåriga relationen mellan liturgi och musik och se över musikerns roll i kyrkan.

Det har gått 50 år sedan Musicam Sacram publicerades och Påvliga kulturrådet vill på nytt reflektera över den och om den sakrala musiken i liturgin och dess kvalitet och föra en bred dialog mellan tro och konst. Man ska tala om den tusenåriga relationen mellan den sakrala musiken och liturgin, inte bara vad gäller gudstjänst och kompositionen utan även teologins grund och fenomenologin i komponerandet.

Påvliga kulturrådet ser detta möte som mycket viktigt då den religiösa upplevelsen förkroppsligas i liturgin som stimuleras av musikens estetiska upplevelse.

Vatikanradion talade med ordförande för rådet, kardinal Gianfranco Ravasi hur relationen liturgi och sakral musik  verkligen ser ut idag. Han påminner om att man förr lät de stora kompositörerna skriva den sakrala musiken just för att förhållandet mellan konst och tro är starkt. Han säger att kyrkans män och konstnärer alltmer måste närma sig varandra så att det kan leda till verk av hög kvalitet, precis som det var förr.

Kardinal Ravasi säger att risken idag är att antingen tänka på det andliga eller kompositionens tekniska kvalitet.

På frågan om man under mötet även kommer att ta upp den ekumeniska dimensionen i den sakrala musiken svarar kardinal Ravasi att Luther skrev traktatet Fru Musika som ledde till den protestantiska stora musiktraditionen och just i år är det 500 år sedan han skrev de 95 teserna i Wittenberg och att det är ett tillfälle att  dela med sig av några av Bachs koraler - Bach som sa att musiken är det främsta uttrycket för att ära Gud, men måste samtidigt vara en njutning och stärka sinnet.