sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Tal

Heliga Stolen om Agenda 2030


Vid 71:a mötet för FN:s generalförsamling talade statssekreterare kardinal Pietro Parolin där han tog upp påven Franciskus tal i samma församling om Agenda 2030 som han ser som ett viktigt fredstecken. Kardinalen berättade att påven bara för några dagar sedan har upprepat sin uppskattning för FN:s insatser: ”Skyddet av vårt gemensamma hem kräver ett allt större politiskt samförstånd. Därför är det glädjande att man i september 2015 i länder runt om i världen har antagit Målen för hållbar utveckling och att Parisavtalet om klimatförändringar godkändes i december 2015, som åtar sig utmaningen att begränsa den globala temperaturökningen. Nu är regeringar skyldiga att respektera sina åtaganden och företag måste å sin sida ta sitt ansvar och det är upp till medborgarna att kräva att detta sker.”

Kardinalen upprepade vidare påvens ord för FN:s generalförsamling: “Ekonomi och politik, samhälle och kultur kan inte domineras av ett kortsiktigt tänkande och sökandet efter omedelbar ekonomisk avkastning eller valresultat. Detta måste i stället snarast omdirigeras mot det gemensamma bästa, som inkluderar hållbarhet och omsorg för skapelsen. Ett konkret exempel är ”den ekologiska skulden” mellan världens nordliga och sydliga delar. Att betala tillbaka skulden innebär att ta hand om miljön i de fattigaste länderna och ge dem ekonomiska resurser och teknisk assistens som kan hjälpa dem att hantera följderna av klimatförändringen och att främja en hållbar utveckling.”

Kardinal Parolin påminde om att det är upp till varje person att individuellt ta sitt ansvar för att Agenda 2030 ska uppnås och att det är just dem som är huvudaktörerna i en integrerad mänsklig utveckling. Påven talade om detta till FN:s generalförsamling förra året: ”detta innebär och kräver rätt till utbildning (...) som främst säkerställer respekt och stärkande av den grundläggande rättigheten för familjen att uppfostra och kyrkors och samhällsgruppers rätt att stödja och samarbeta med familjer i utbildningen av deras söner och döttrar”. Så kan Agenda 2030 uppnås på ett effektivt och direkt sätt, genom bostad, värdigt och väl ersatt arbete, mat och dricksvatten men även religionsfrihet, andlig frihet och utbildning.

Kardinal Parolin påpekade att hållbar utveckling är omöjlig utan fred och berättade att det är detta som påven Franciskus tillsammans med världens religiösa ledare har talat om denna vecka i Assisi. Kardinalen talade om krigets förödande effekter i världen och avslutade sitt tal med att påminna om påven Franciskus starka vädjan att avskaffa dödsstraffet i hela världen. ”Utan en äkta och absolut respekt för livet finns det ingen verkligt mänsklig, integrerad och hållbar utveckling. Just därför har påven Franciskus etablerat en ny avdelning i Heliga Stolen vars syfte är att främja rättvisa, fred och miljöskydd och skydd av de mest behövande.”