sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Aktiviteter

Kardinal Ravasi: Film som dialog mellan religioner


Det Påvliga Kulturrådet presenterar en förnyad version av Tertio Millennio Film Fest i Rom 25-30 oktober. Rådets ordförande kardinal Giandfranco Ravasi vill att filmfestivalen blir en mötesplats för dialog mellan kulturer och religioner.

Kardinal Ravasi anser att film är ett grundläggande och modernt konstuttryck som involverar tittaren på djupet. Teman med religiös dimension berör det mänskliga och är i sig transcendenta.

Tertio Millennio Film Fest organiseras av stiftelsen Fondazione Ente dello Spettacolo och har 19 år på nacken. Nu förnyas festivalens koncept för att än mer utgöra en mötesplats där religionen får en plats och man bjuder in protestantiska, muslimska och judiska församlingar.

Kardinal Ravasi säger att filmkonsten, genom att presentera olika verkligheter, kan erbjuda en interkulturell dialog. Kultur och religion möts under ledordet “dialog” och detta kan inbjuda till förståelse för olika trosuppfattningar. Deltagarna är troende och genom festivalen kan alla samlas under samma “paraply”, och dela samma antropologisk verklighet och gemensamma värden, säger kardinal Ravasi.