sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Religion \ Dialog

Rwanda-Kristna ledare arresteras

Kvinna med ljus - REUTERS

16/03/2018 09:24

Sex kristna ledare har arresterats i Rwanda för att ha opponerat sig mot stängningen av drygt 700 kyrkor. De arresterade tillhör pingströrelsen. Efter det att kyrkorna hade stängts på grund av att  de inte respekterar de säkerhetsåtgärder som krävs började några ledare att hålla illegala möten för att opponera sig. Stängningen  gällde främst de små pingstkyrkorna som har några hundratal medlemmar. Alla kyrkor har uppmanats om att upphöra med sina gudstjänster tills man vidtar de nödvändiga åtgärderna.

Rwanda håller på ett utarbeta en ny lag som rör de religiösa kongregationerna och som troligen försvårar öppningen av nya kyrkor.

16/03/2018 09:24