sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Dansk \ Norsk \ Dansk

Paven ved audiensen: Liturgien forbereder os til at modtage Kristus

Pave Frans - AP

15/03/2018 12:10

Pave Frans dedikerede onsdag sin katekese til liturgien efter den eukaristiske bøn, som hjælper os med "at give vores sjæl hen til at deltage i det eukaristiske måltid"
 
Fadervor 
 
Umiddelbart efter det store amen reciterer forsamlingen Fadervor, som Kristus selv lærte os. Denne, sagde paven, er ikke kun en kristen bøn blandt mange. Det er snarere "Guds børns bøn", hvor vi som Jesus lærer os kalder Gud for Fader. Fadervor, som ikke kun er nævnt i messen, men også i kirkens morgen og aftenbøn, giver en kristen styrke hele dagen og skaber en nærhed i os til Gud og et broderligt forhold til vores næste
 
I Fadervor beder vi Gud om at give os "det daglige brød", en bøn med særlig henvisning til eukaristien. 
 
I sine bemærkninger til polske pilgrimme efter katekesen understregede paven, at hvis nogen har begået en alvorlig synd, at er det strengt nødvendigt at gå til skrifte inden de modtager sakramenter- og mindede os om, at fasten er en god tid til at gå til skrifte at møde Kristus i eukaristien.
 
Fadervor bøn opfordrer os også til at forsone os med vores brødre og søstre, når vi beder om vor skyldt må blive os forladt, "ligesom vi forlader vores skyldnere." Og så sagde paven, “når vi åbner vores hjerter for Gud, vil Fadervor disponerer os også for broderskabskærlighed. "
 
Tegnet på fred og brødets brydelse
 
Denne forsoning, med Gud og med vores brødre og søstre, modtager en slags "segl" i  fredshilsen, som i liturgiens romerske rite er "henfører" til den eukaristiske kommunion. 
 
Vi beder om, at Kristus vil give os sin fred, "så forskellig fra den som er i verden." Vi kan ikke nærme den hellige kommunion, sagde paven med henvisning til Paulus uden stifte fred med hinanden.
Denne del af messen kulminerer i “brødets brydelse", som siden apostolsk tid har givet navn til hele den eukaristiske fest. 
 
Pave Frans mindede de troende om, at det var i brødets brydelse, at disciplene genkendte den opstandne herre på vejen til  Emmaus. 
 
På samme måde ved sker det i messe "i det eukaristiske brød, der er brydes til verdens liv, genkender den bedende menighed det sande Lam, det vil sige, Kristus Forløseren, og beder til ham:" Hav barmhjertighed med os, giv os fred .”
 
Disse sidste invokationer inden den hellige kommunion, sagde pave Frans, "hjælpe os med at hengive vores sjæl til at deltage i den eukaristiske måltid, der er kilden til fællesskab med Gud og med vores brødre og søstre."

15/03/2018 12:10