sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Vetenskap \ Etik

Indien-Caritas Indien och tyska Misereor i gemensam fastekampanj

Fasta

07/03/2018 10:15

För första gången har Caritas India och de tyska katolska biskoparnas organisation för utveckling, Misereor, startat en gemensam fastekampanjanj som i år fokuserar på uppmaningen till ekologisk omvändelse och handling som påve Franciskus riktar i sin miljöenyklika Laudati sì. Chefen för Caritas India, fader D´Souza, framhåller att de båda organisationerna sedan lång tid arbetar tillsammans och sedan drygt 50 år är engagerade i utvecklingssektorn.

Kampanjens tema är klimatförändringarna. En rad förberedande möten har redan ägt rum i Tyskland med deltagandet av ungdomar från i Misereor. Den 17 februari firade fader D´Souza en högtidlig mässa i München med vilkan man officiellt startade programmen i Tyskland som kommer att pågå till Långfredagen. Han uppmanade ungdomarna att vara ansvarsfulla medlemmar i kyrkan och att stöjda solidaretetens värde. Fader D´Souza föreslog några konkreta åtgärder för att rädda vår planet såsom att undvika vattenslöseri, använda strömmen endast när det nödvändigt, använda kollektiva färdmedel, om möjligt äta vegetarisk mat och minska flygresorna.

I Indien startades fastekampanjen den 18 februari i Heliga hjärtats kyrka i New Delhi.

07/03/2018 10:15