sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Religion \ Dialog

Egypten-Regeringen regulariserar kyrkobyggen

Kyrka i Egypten - ANSA

02/03/2018 09:01

Den egyptiska regeringen regulariserar 53 kyrkor som uppförts innan den nya lagen om byggandet av nya kristna kultplatser trädde i kraft. Beslutet har fattats av en regeringskommission som har upprättats för att undersöka om kyrkorna är byggda enligt kriterierna i den nya lagen och den har ytterligare drygt 3 000 kristna kultplatser att granska. Under decenniernas lopp har många kykor uppförts utan tillstånd och i en del fall har just dessa  byggnader används såsom svepskäl för islamiska grupper för att underblåsa sekteristiskt våld gentemot de kristna.

Den nya lagen som godkändes i augusti 2016 utgör för de kristna samfunden i Egypten ett framsteg jämfört med de s.k. tio reglerna som år 1934 infördes i den ottomanska lagen. Enligt de reglerna var det bland annat förbjudet att bygga nya kyrkor intill skolor, kanaler, regeringsbyggnader, järnvägar och bostadskvarter. Den stränga tillämpningen av lagen förbjöd i många fall byggandet av kyrkor i städer och byar med kristna invånare.

 

 

02/03/2018 09:01