sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Helgon

Maria knutlöserskan vördas högt av påven

Maria knutlöserskan av Johann Georg Melchior Schmidtner

10/02/2018 12:45

Maria knutlöserskan är namnet på en ny Mariavördan som står påven Francsikus mycket nära och som bygger på en tysk barockmålning från år 1687 av Johann Georg Melchior Schmidtner. Målningen finns i St. Peter am Perlach-kyrkan i Augsburg och det första kapellet som tillägnas Maria knutlöserskan slutfördes år 1989 i Steiermark i Österrike till minnet av offren för kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl.

När man talar om Maria knutlöserskan utgår man från bilden där Jungfru Maria löser upp knutar i ett långt band

När man talar om Maria knutlöserskan utgår man från bilden där Jungfru Maria löser upp knutar i ett långt band. Denna katolska vördan har vuxit sig starkare sedan Jorge Mario Bergoglio S.J. som sedan blev påven Franciskus, efter en tid som ärkebiskop i Buenos Aires på 80-talet tog med sig vykort av målningen till Argentina efter att ha sett originalet då han var i Tyskland och studerade. Han gav senare en bägare med en ingravering av Maria knutlöserskan till påven Benedictus XVI och senare fick även han som påve en bägare med hennes bild gjord av samma silversmed av det argentinska folket.

Vördan nådde Brasilien vid slutet av 1900-talet och enligt institutet för religiösa studier I Rio de Janeiro Regina Novaes drar hon till sig människor med små problem. Maria knutlöserskan vördas särskilt mycket i Argentina och Brasilien där kyrkor också bär hennes namn. Det finns en kopia av målningen Maria knutlöserskan i kyrkan San José del Talar i Buenos Aires sedan 8 december 1996 och den 8:nde dagen varje månad tar sig tusentals personer till denna kyrka på pilgrimsfärd för att tillbe henne.

Nu tillbeds Maria knutlöserskan i hela världen och nyhetsnätet The Guardian kallar denna vördan en ny fluga. 

10/02/2018 12:45