sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Irak-Patriarken Sako i Rom

Patriark Sako - ANSA

09/02/2018 08:23

I Irak befarar man en ny IS som fortfarande skrämmer, säger den kaldeiske patriarken mar Louis Raphael Sako som i dessa dagar befinner sig i Rom där han har träffat påve Franciskus tillsammans med de kaldeiska biskoparna som är samlade i Vatikanen till sitt Ad limina-besök.

Patriarken Sako framhåller att om irakierna förblir utan bostad och arbete så främjar denna situation en ny extremism och därför är det än mer brådskande att stödja återuppbyggnadsarbetet.

För fem år sedan blev den dåvarande ärkebiskopen i Kirkuk, msgr. Sako, vald till den nye kaldeiske patriarken i Irak. Både i sitt tidigare och sitt nuvarande ämbete har han upprepade gånger fäst uppmärksamheten på utvandringen av de kristna från Irak och riktat flera appeller till de irakiska myndigheterna om att garantera en framtid av fred för dem i landet.

Mar Sako säger att han under dessa fem år som patriark har levt med många problem och utmaningar, först ankomsten av IS, sedan flykten av de kristna och nödvändigheten att hjälpa alla nödlidande med ett boende, mat, mediciner och skolor. Hans engagemang har inte endast varit för de kristna utan även för yazidier och muslimer. Denna solidaritetsgest har bidragit mycket till att skapa en ny relation till dem och ett klimat av förtroende.

En stor glädje för patriarken under de fem åren i sitt ämbete har varit att se den starka tron hos de kristna som i det jihadistiska våldet har förlorat allt bara för att inte avstå från sin tro. Men han känner också stor sorg för att en stor del av de kristna har lämnat Irak. Innan den amerikanska invasionen år 2003 uppgick de till omkring en och en halv miljoner personer och nu är de bra en halv miljon.

Patriarken Sako säger att mötet som han och de kaldeiska biskoparna hade med påven den 5 februari kommer att leda till förnyad entusiasm och kraft i den fortsatta missionen.“Vi talade öppet och uppriktigt och påven lyssnade uppmärksamt”, säger patriarken.  “Jag betonade nödvändigheten av en större hjälp till de kristna i Orienten som ofta känner sig ensamma och är i behov av stöd från kyrkan i Rom. För övrigt var den kaldeiska kyrkan den första kyrkan i Orienten som förenade sig med den romersk-katolska kyrkan för 500 år sedan. Vi bad påven Franciskus att komma till Irak och han svarade att han är redo. På grund av spänningen mellan den centrala regeringen i Irak och de kurdiska myndigheterna är situationen idag tyvärr svårare jämfört med vad den var  för någon månad sedan”.

Slutligen riktar patriarken Sako en appell till hela befolkningen i Irak om att den verkar för freden, försoningen och återuppbyggandet.

 

 

09/02/2018 08:23