sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Helgon

Heliga Angela av Foligno

Angela av Foligno

04/01/2018 11:59

Den 4 januari firar vi helgonet Angela av Foligno. Hon levde under 1200-talet, var mystiker och tillhörde franciskanordens tredje gren och helgonförklarades 9 oktober 2013 av påven Franciskus.

Heliga Angela av Foligno föddes 1248 i en välbärgad familj i staden Foligno som ligger i närheten av Assisi i Italien. Som ung och även som hustru och mor roade hon sig världsligt. Men hon omvände sig och fick Guds kallelse - en stråle av den gudomliga barmhärtigheten rörde hennes själ och detta påverkade henne starkt. 

Angela av Foligno är skyddshelgon för änkor och dem som lider av sexuell frestelse. Hon gifte sig ung och fick troligtvis många barn och vid 40 års ålder fick hon en uppenbarelse där hon genom Franciskus av Assisi såg tomheten i sitt liv. Från den stunden började hon leva ett fromt liv. Några få år senare dog hennes mor följd av henne man och barn. Hon gjorde sig av med allt hon ägde för att botgöra sina synder och ingick i Franciskanordens tredje gren, förmodligen år 1291.  På sin biktfaders inrådan skrev hon om sin omvändelse i arton andliga steg.

Angela av Foligno skrev om detta: “Upplyst av nåd insåg jag min syndighet. Jag greps av en stor rädsla att bli fördömd och grät floder av tårar. Jag gick till bikt för att befrias från mina synder, men av skam undanhöll jag de allvarligaste synderna och gick ändå till kommunionen. Mitt samvete plågade mig nu dag och natt. Jag bad den helige Franciskus om hjälp och rörd av en inre impuls gick jag in i en kyrka där en franciskanpater predikade.” Det berättades att hon år 1285 fick en vision av både Jungfru Maria och den helige Franciskus som kallade henne till botgöring.

"Jag tog mod till mig att bikta mina synder för honom och jag gjorde det direkt efter mässan. Med iver och uthållighet utförde jag det straff han ålade, men mitt hjärta var ändå fyllt av bitterhet och skam. Jag såg att den gudomliga nåden hade räddat mig från helvetet och därför beslutade jag att göra en sträng botgöring. Inget var för svårt för mig för att jag kände att jag tillhörde helvetet. Jag bad till helgonen och särskild Jungfru Maria om att deras förböner för mig till Gud.”

Jungfru Marias uppenbarelse för Angela av Foligno hon berättade:

"Det verkade nu som de hade medlidande med mig och jag kände den gudomliga kärlekselden tändas inom mig, så att jag kunde be som jag aldrig hade gjort tidigare. Jag fick också en särskild nåd att kontemplera korset som Kristus hade lidit så mycket på för mina synder. Sorg, kärlek och en önskan att offra allt för Honom fyllde min själ.”

Därefter dog hennes mor, man och strax därpå hennes barn. Dessa tragiska händelser var mycket smärtsamma för henne, men hon gav efter för Guds vilja. Hon gjorde sig av med allt hon ägde för att följa den fattige Frälsarens spår. Hon dikterade sin skrift om sin omvändelse till sin biktfader som sedan kom att ‘Memoriale’ eller ”Boken om visioner och instruktioner”.

Hon gick in i franciskanordens tredje gren och blev superior och vägledare för dem som följde hennes väg. Många kvinnor följde hennes spar, så till den grad att de tog hennes tre löften. Hon uppmuntrade dem att arbeta för välgörenhet, vårda sjuka och personligen gå från dörr till dörr för att be om hjälp till fattiga.

Angela sänkte sig alltmer ner i kontemplationen om Kristi lidande och hon valde den sörjande modern och de trogne aposteln Johannes som sina skyddshelgon. Hon sa:

"Ärad vare du o Herre! Ditt kors är min vila.”

Hon fick stigma flera gånger och i många år var nattvarden hennes enda mat och helt renad 4 januari 1310 steg hon in det högsta godas eviga glädje.

Påven Innocentius XII erkände den ständiga tillbedjan vid hennes grav i Foligno där många mirakel har tillskrivits henne. Hon saligförklarades 1693.

Heliga Angela av Foligno sa:

"Att känna sig själv och att känna Gud är människans perfektion. Utan denna vetskap, vision och de högsta gåvorna är betyder inget någonting".

04/01/2018 11:59