sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Dokument

Heliga Stolens kommuniké vad gäller övergrepp i Australien

Utsatt barn

16/12/2017 09:08

Heliga Stolen har sänt ut en kommuniké vad gäller slutrapporten om sexuella övergrepp mot barn i Australien:

”Den kungliga kommissionens slutrapport om institutionellt ansvar för sexuella övergrepp på barn i Australien är ett resultat av kommissionens mångåriga noggranna ansträngningar och förtjänas att läsas ordenligt.

Heliga Stolen fortsätter att stå den katolska kyrkan i Australien nära – med sina lekmän, troende, ordensfolk och präster – i sitt engagemang att lyssna på och ledsaga offer och överlevare, i sina insatser att hela och att skipa rättvisa.

I sitt möte nyligen med Påvliga kommissionen för skydd av minderåriga sa påven Franciskus att kyrkan är kallad att vara en plats för medkänsla, särskilt med dem som har lidit och bekräftade på nytt att kyrkan engagerar sig i att säkerställa miljön för skydd av alla barn och utsatta vuxna.”

16/12/2017 09:08