sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven under audiensen "Att gå till mässan är att delta vid Kristi offer på kalvarieberget"

Påven under audiensen - REUTERS

22/11/2017 12:43

Påven Franciskus fortsätter sin katekes om den Heliga Mässan med särskild fokus på Eukaristin och i den tredje trosundervisning under den allmänna onsdagsaudiensen på Petersplatsen talade han om mässan som minnet av Kristi påsk, från liv till död.

”När vi går till Mässan, är det som om vi skulle gå till Kalvarieberget, till Golgata. Tänk på det med inlevelse. Vi är där och vi vet att den mannen är Jesus. Skulle vi då småprata och ta foton, som om det vore underhållning. Nej! Vi skulle vara tysta, gråta och samtidigt glädjas över att bli räddade. När vi går in i kyrkan för att fira Mässan, måste vi tänka på det. Att vi går till Kalvarieberget där Jesus ger sitt liv för mig. Då försvinner showen, småpratet, kommentarerna och alla de saker som distraherar oss från det vackra som Mässan är: Jesu triumf.”

”I Bibeln är ett minne mer än enbart en hågkomst av en tidigare händelse. Att minnas är att göra händelsen närvarande, vilket gör det möjligt för oss att ta del av dess frälsande kraft. Vid varje eukaristiskt firande, överöser Jesus oss med sin barmhärtighet, som han gjorde på korset, för att förnya våra hjärtan, våra liv och hela vår värld.

I det Andra Vatikankonciliet ord läser vi: "varje gång som mässoffret på altaret firas, utför Gud sitt frälsningsverk" (Lumen Gentium, 3). Varje söndag träder vi in ​​i Kristi seger över synden och döden och genom den Helige Andens kraft får vi ta del i hans liv. Genom att göra Herrens påskmysterium närvarande stärker Eukaristin oss för att kunna vittna, liksom de tidiga martyrerna, om hans triumf över döden, och älska andra som han gör, och offra oss för deras bästa.”

22/11/2017 12:43