sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven uppmuntrar Ratzingerstiftelsen för sin ekumenik

Vid stiftelsens prisutdelning i september i år - RV

18/11/2017 11:38

På lördagen tog påven Franciskus emot Vatikanens stiftelse Joseph Ratzinger – Benedictus XVI och dess vetenskapliga kommitté på dess årliga audiens. I sitt tal sa han:

Benedictus XVI:s bön och diskreta och uppmuntrande närvaro följer oss på den gemensamma vägen 

“Tillsammans med er vänder jag kära och djupa tankar till påven emeritus Benedictus XVI. Hans bön och diskreta och uppmuntrande närvaro följer oss på den gemensamma vägen att vara ett levande och värdefullt arv för kyrkan och vår tjänst.”

”Joseph Ratzinger fortsätter att vara en mästare och partner för alla dem som praktiserar förnuftets gåva som svar på den mänskliga kallelsen i sökandet efter sanningen”.

Kristi sanning är inte till för solister utan är symfonisk och kräver ett lyhört samarbete och harmonisk gemensamhet

Påven uttryckte sin glädje över att det bland audiensens deltagare fanns personligheter från olika kristna samfund därav det lutherska “som vi har haft särskilt viktiga stunder av möte och gemensam vandring med det senaste året. Kristi sanning är inte till för solister utan är symfonisk och kräver ett lyhört samarbete och harmonisk gemensamhet. Att söka, studera, tänka över och översätta den tillsammans i praktiken i kärlek drar oss med styrka mot en full enhet mellan oss. Sanningen blir på det sättet en levande källa av allt starkare kärleksband.”

Påven gratulerade stiftelsens senaste pristagare prof. Theodor Dieter, prof. Karl-Heinz Menke och maestro Arvo Pärt och uppmuntrade stiftelsen att fortsätta att söka sanningen. ”En sanning som, som påven Benedictus inte tröttnar på att påminna oss om, är tillsammans i Gud, logos och agape, kunskap och kärlek förkroppsligad i personen Jesus.

18/11/2017 11:38