sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven till Chartreux: Ni kan lämna ert avtryck i historien

Studenterna hälsar på påven

20/10/2017 09:10

Påven Franciskus tog på torsdagen emot studenter och docenter vid Chartreux-insitutet i Klementinersalen i Vatikanen. Chartreux-inistitutet är en katolsk privatskola i Lyon i Frankrike som står under Kartusianorden.

Påven sa i sitt tal till dem att han är glad att höra att deras akademiska studier, där de förbereder sig för stora handelsskolor och ett arbete inom finansvärlden, omfattar en mänsklig, filosofisk och andlig dimension och tackar Gud för detta.

”Det är grundläggande att ni från och med nu och i ert framtida yrkesliv lär er att vara fria inför pengars charm och från att bli slavar under pengar och där pengar blir en kult. Det är också viktigt att ni idag kan skaffa er styrkan och modet att inte blint lyda marknadens osynliga hand. Därför uppmuntrar jag er att utnyttja studietiden till att bli främjare och försvarare av tillväxt i jämställdhet och hantverkare för en rättvis och anpassad administration i vårt gemensamma hem, världen (jfr apost. uppm. Evangeliets glädje Evangelii gaudium, 204 och 206).

Här i Rom upplever ni en slags fördjupning i historien som starkt markerade uppkomsten av de europeiska länderna. Ni beundrar människans geni och hopp som de har vårdat och förverkligat och även ni kan vårda det och lämna ert avtryck i historien. Ni har möjligheten att bestämma över er framtid! Därför uppmanar jag er att bli ansvariga för denna värld och varje människas liv. Glöm aldrig bort att varje orättvisa mot en fattig är ett öppet sår och förminskar [er] egen värdighet’ (Katekesundervisningen 20 settembre 2017). Och även om denna värld förväntar sig av er att ni siktar på framgång, ge er själva medel och tid för att vandra broderskapets väg för att skapa broar mellan människor i stället för murar och för att lägga till er byggsten i byggandet av ett mer rättvist och mänskligt samhälle. 

Ur denna synvinkel inbjuder jag dem av er som är kristna att alltid vara enade med Jesus Kristus i bönen och lära er att anförtro Gud allt och på det sättet aldrig falla för frestelsen att ge upp och bli förtvivlad. Jag skulle även med respekt och kärlek vilja säga till dem som inte är kristna: glöm aldrig bort att i blicken som riktas mot andra och er själva ’överträffar människan oändligt människan’ (Blaise Pascal, Tankar, fragment 122). Och jag uppmuntrar er alla att arbeta för det goda, för att ödmjukt bli en ny världs frön.

I hopp om detta anförtror jag var och en av er till Herren så att ni kan odla möteskulturen och den att dela med sig mitt i den enda mänskliga familjen och jag ber från hjärtat om att Herren välsignar er, dem som finns vid er sida, era familjer och Chartreux-insitutet. Merci beaucoup!"

20/10/2017 09:10