sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Jesuiterna i Filippinerna i kampen mot narkotikan

Offer i narkotikakriget - EPA

10/10/2017 17:43

"Vi kan inte bygga en nation på det filippinska folkets döda kroppar. Man kan inte bekämpa det onda med pistoler och kulor”. Det säger jesuiterna i Filippinerna i en appell som har publicerats i alla stift, kyrkor och skolor där de verkar.  Jesuiterna ansluter sig således till de många rösterna i Filippinernas katolska samfund som har opponerat sig mot kampanjen av extrajuridiska avrättningar som pågår i landet såsom ett medel i kriget mot narkotikan.

Jesuiterna delar kardinalen Tagles vädjan till “samvetet hos  alla dem  som producerar och säljer olaglig narkotika och samvetet hos alla dem som dödar även oskyldiga människor” och de  uppmanar till att stoppa all kriminell aktivitet och det godtyckliga undanröjandet av människoliv.

“Vi är överens om att hotet om illegal narkotika är reellt och destruktivt”, säger de filippinska jesuiterna. “Men det är inte endast presidenten Duterte, polisen och regeringen  som har skyldigheten att besegra  detta onda utan vi alla. Det onda som angriper människan med djävulens makt borde förena oss. Vi måste förena oss, koordinera och tillåta det goda att liera sig med det goda. Vi måste tillsammans bekämpa denna fiende”.

Jesuiterna säger sedan att hotet från narkotikan inte endast är ett politiskt problem. Det är det onda som angriper mänskligheten, förvandlar människor, gör poliser till mördare, brottslingar till rika män och  fattiga personer till offer. “Vi kan inte bekämpa det onda endast med pistoler och kulor”, framhåller de.

Det är i denna anda som de filippinska jesuiterna delar och återlanserar uppmaningen om att inleda en multisektoriell dialog för att sätta sig in i situationen. “För att  motarbeta de internationella narkotikakartellerna får man inte döda de fattiga som är offer”, säger jesuiterna.  “För att skapa ett samhälle som är sunt och fritt från narkotika behövs ett tålmodigt och multisektoriellt samarbete av goda personer som samarbetar med goda personer. Vi kan inte bygga den filippinska nationen på det filippinska folkets döda kroppar. Vi måste  göra så att det goda  segrar över det onda”.

 “Det är nödvändigt att upplysa  ungdomarna i våra familjer, skolor och församlingar om  allt det onda som drogerna orsakar. Man måste involvera dem så att de övervinner dåliga vanor och engagerar sig för det goda”. De filippinska jesuiterna uttrycker hoppet  om ett större engagemang i rehabiliteringen av narkotikamissbrukarna. Det är nödvändigt, säger de, att man arbetar tillsammans, kyrkan, regeringen och det civila samhället, för att verkligen övervinna narkotikaproblemet i Filippinerna. 

10/10/2017 17:43