sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påvens Angelus "Befria oss från att tro att vi förtjänar Guds belöning"

Påven under Angelus - AFP

25/09/2017 13:52

”I Guds rike är ingen arbetslös.” Söndagens evangelietext, tagen ur Matteus 20:e kapitel, återgav liknelsen om jordägaren som lejer arbetare och i sin Angelus på Petersplatsen sa påven Franciskus att Jesu liknelse ger två aspekter på Guds rike: den första, att Gud kallar alla att arbeta för hans rike; den andra, att Gud vill ge alla samma belöning, det vill säga frälsningen, det eviga livet.

Påven beskrev hur jordägaren lejer arbetare vid olika tidpunkter på dagen och betalar alla lika mycket vid slutet av dagen, vilket får arbetarna som arbetat hela dagen att klaga.

”Denna jordägarens "orättvisa" vill uppmärksamma åhörarna. Jesus talar inte om problemet med arbete och lön. Han talar om Guds rike! Och budskapet är detta: I Guds rike finns inga arbetslösa, alla är kallade att göra sin del; och i slutet kommer alla att belönas enligt den gudomliga rättvisan - inte den mänskliga, tack och lov! – som är den frälsning som Jesus Kristus har förvärvat med sin död och uppståndelse. En räddning som vi inte har förtjänat, men som är donerad - frälsningen är gratis – och därför kommer "de sista bli först och de första sist.” (Matt 20,16).”

”Med denna liknelse vill Jesus öppna våra hjärtan för logiken i Faderns kärlek, som är gratis och generös. Att låta sig förvånas och förundras av Guds "tankar" och "vägar" Guds, som profeten Jesaja noterar, inte är som våra tankar och våra vägar (se Jes 55,8). Mänskliga tankar präglas ofta av egenintresse och personlig vinning, och våra smala och slingrande stigar är inte jämförbara med Herrens breda och raka vägar. Hans väg är barmhärtighet - glöm inte detta: Han förlåter, full av generositet och vänlighet som han ger var och en av oss. Han öppnar sin kärleks och barmhärtighets gränslösa territorier, det enda som kan ge människohjärtat glädjens fullhet.”

”Jesus vill att vi se jordägarens blick: hur han ser på var och en av arbetarna som väntar på arbete, och som Han kallar till sin vingård. Det är en blick full av uppmärksamhet, välvilja; en blick som kallar, som uppmanar att resa sig, eftersom han vill att vårt liv ska vara fullvärdigt, Han vill  rädda oss från ett tomt och meningslöst liv. Gud som inte utesluter någon, vill att var och en ska nå sin fullhet. Detta är vår Guds kärlek, vår Gud som är Fader.”

"Må Allraheligaste Maria hjälpa oss att välkomna kärlekens logik i våra liv, som befriar oss från tanken att vi förtjänar Guds belöning, och från att döma andra negativt”

25/09/2017 13:52