sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Kardinal Parolin mötte patriarken Kirill "Enas i bistånd till Mellanösterns kristna"

Patriarken Kirill och kardinal Parolin - EPA

23/08/2017 12:50

Ett av huvudpunkterna under statsekreterare kardinal Parolins resa till Ryssland var mötet på tisdagen med den rysk-ortodoxa patriarken Kirill i Danilovsky kloster, som är patriarkatets säte i Moskva.

Kardinal Parolin började med att framföra påvens hälsning till sin ”broder Kirill”. Efter det beskrev patriarken Kirill Sankt Nikolaus av Baris reliker som under sommaren lånades ut till Ryssland, som "en exceptionell  historisk händelse mellan våra kyrkor”, varpå kardinal Parolin sa att helgonens ekumenik existerar: ”De heliga förenar oss eftersom de är närmast Gud och på så vis kan hjälpa oss att övervinna svårigheterna i relationerna i det förflutna och vandra mot en broderlig omfamning och eukaristisk gemenskap”.

Sankt Nikolaus av Baris reliker till Ryssland anses av alla ett viktigt resultat  av mötet i Havanna förra året, mellan patriarken Kirill och påven Franciskus. Under tiden i Ryssland vördades religerna av 2,3 miljoner ortodoxa, både i huvudstaden och i Sankt Petersburg.

Bland de frågor se man tog upp under samtalet fanns bland annat konflikten i Ukraina, där patriarken Kirill underströk att: "Kyrkan kan inte spela någon annan roll än att främja fred när människor är i konflikt med varandra. Konflikterna varar inte för evigt och förr eller senare upphör de. Om kyrkan inte deltar direkt i konflikten utan behåller sin ställning för försoning, kan den hjälpa människor. Vi uppskattar verkligen det faktum att vi den här gången har hittade vi en ömsesidig förståelse för kyrkornas roll att förena människor I Ukraina ". Konflikten i Ukraina räknar tiotusentals dödsoffer sedan april 2014, och när påven Franciskus tog emot president Putin i Vatikanen i Juni 2015 vädjade han presidenten att ”uppriktigt och ärligt” försöka få ett slut på striderna mellan regeringsstyrkor och ryskstödda separatister.

En annan fråga som man tog upp under mötet var situationen för de kristna i Mellanöstern. "Samarbetet mellan den ortodoxa och den katolska kyrkan i humanitärt bistånd till de människor som lider av konflikterna i Mellanöstern, kan vara en viktig enande faktor", sa Moskvapatriarken, och tillade att samarbetet på det humanitära området kan skapa grunden för gemensamma projekt i Mellanöstern.

Patriarken Kirill påminde om att år 2016 föddes en gemensam arbetsgrupp för humanitärt bistånd och han uttryckte en förhoppning om att det gemensamma arbetet skulle fortsätta att ge impulser till nya projekt för att hjälpa de kristna i Mellanöstern.

I slutet av mötet gav patriarken Kirill en ikon av Guds Moder och hans bok "Frihet och ansvar" på italienska, till kardinal Parolinm, samt en samling av hans "sociala" tal, där "han talar om de kristna relationerna med moderna liberala värderingar", som Metropolitan Hilarion, patriarkens närmaste man, förklarade.

Som svar på frågan om ett eventuellt möte mellan påven Franciskus och patriarken i Moskva, sade Hilarion att frågan inte togs upp under mötet: "Ingen av sidorna berörde frågan. Vi står inför de stora utmaningarna som har identifierats under mötet i Havanna, och de måste vi konfrontera", tillade metropoliten. 

23/08/2017 12:50