sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven ger donation till FAO för folket i Östafrika

Sudansk flicka - AFP

21/07/2017 12:48

Påven donerar en symbolisk summa på 25 000 euro till FN:s matorgan FAO för att, som han uttrycker det i sitt budskap till dess fyrtionde generalkonferens, sälla sig till FAO:s program för att sända frön till jordbruksfamiljer som lever i konfliktområden och där det råder torka. Påven skriver att hans gest är ett tillägg till det arbete som kyrkan utför i sin kallelse att stå vid sidan av världens fattiga och engagemanget för deras bästa.

FAO meddelar att det nu i Sydsudan råder svält med omkring 6 miljoner personer utan tillräckligt med mat. I fem andra länder, Somalia, Etiopien, Kenya, Tanzania och Uganda handlar det om 16 miljoner som lider av matbrist och detta är en ökning på omkring 30% sedan slutet av 2016.  

 

21/07/2017 12:48