sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Familj \ Ungdom

Gosskören i Regensburg: Kyrkan har belyst en smärtsam verklighet

Gosskören i Regensburg - ANSA

20/07/2017 09:17

Gosskören i Regensburgs domskyrka är en av de äldsta gosskörerna i världen med sina över 1000 år på nacken. Regensburgs stift i Tyskland har anlitat advokaten Ulrich Weber för att undersöka övergreppskandaler som har pågått mellan åren 1945 och 1990 i skolan där pojkarna har gått.

Tisdagen 18 juli presenterade advokaten rapporten i en presskonferens. 547 gossar har utsatts för fysiskt, psykologiskt och sexuellt våld, som gäller 67 av dessa. 49 personer är nu anklagade för våld varav 9 för sexuella övergrepp och det handlar om präster och lärarpersonal.  De första anmälningarna kom in 2010 och alltför lång tid hade gått för en rättsprocess. Männen som utsattes för övergrepp som barn beskriver skolan som ”ett fängelse, ett helvete och ett koncentrationsläger” och att tiden där var den värsta i deras liv full av rädsla, våld och avsaknad av hjälp. Stiftet har beslutat att ge var och en av de utsatta en skadeersättning på 20 000 euro.

Rapporten ifrågasätter även msgr. Georg Ratzinger, påven Benedictus XVI:s bror och körledare för gosskören i 30 år, samt kardinal Gerhard Ludwig Müller, biskop av Regensburg 2010; msgr. Georg Ratzinger för att inte ha tagit till sig nödsignaler om övergrepp och kardinal Müller för att inte ha reagerat bestämt på skandalen.

Jesuitpater Hans Zollner, teolog och psykolog, född i Regensburg och ordförande för Centrum för skydd av minderåriga vid det påvliga universitetet Gregoriana i Rom är nöjd med hur skandalen nu hanteras. Han berättar att det var biskopen av Regensburg som gav advokaten denna uppgift och har gett honom tillträde till alla arkiv och möjligheten att kontakta offren och tala med dem. Pater Zollner säger att man måste se klart på orättvisor, synder och brott som har utförts av präster och andra inom kyrkan och ta itu med dem.  Denna skola hade stor prestige i  Regensburg och barnens föräldrar var mycket stolta över sina barn och hoppades att de skulle bli stora musiker och resa jorden runt. Pater Zollner anser att även skolledningen och skolinspektionen har misslyckats och stängt öron och ögon och inte gjort sin plikt. Han tillägger att man förr kanske inte reagerade på att barn fick en örfil och inte anmälde det. Nu hoppas han att man inom och utanför kyrkan uppmärksammar dessa problem så att lärare och skolpersonal är balanserade och mentalt friska.

20/07/2017 09:17