sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Kardinal Parolin till Ryssland i augusti

Kardinal Parolin - EPA

19/07/2017 09:21

Vatikanens statssekreterare kardinal Pietro Parolin kommer att resa till Ryssland i augusti för att som påven Franciskus utsände bygga broar och bidra med att skapa en anda av rättvisa och fred. Under sitt besök i landet kommer han bland andra att träffa president Vladimir Putin.

“Jag ska låta mig vägledas av den Helige Anden” berättar kardinal Parolin i en intervju med Vatikanens tv Rai Vaticano för programmet ”Franciskus, dialogens påve”. Han säger vidare: “Vad gäller Ryssland bygger vi redan broar och ömsesidiga relationer och som berör katolska kyrkan och dialogen med den ortodoxa kyrkan. Men man kan inte undvika att ta upp internationella händelser där Ryssland är inblandad vad gäller Mellanöstern och Syrien samt Ukraina, som jag besökte förra året.

Han talar om Heliga Stolens diplomati och förklarar att påven vill att den ska gå i dialogens tecken med möten, kunskap och förståelse. Påven försöker att öppna nya vägar för broder- och systerskap och försöker att nå människans hjärta för att uppnå barmhärtighet. Påven vill bryta likgiltighetens murar och skapa möten och samarbete och utgår från de ekonomiskt och själsligt fattigaste. 

19/07/2017 09:21