sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Flyktingkrisen i Libanon

Fader Paul Karam - RV

23/06/2017 11:19

För att lösa flyktingkrisen måste kriget i Syrien nå ett slut liksom andra konflikter som besudlar planeten med blod, säger fader  Paul Karam, chef  för Caritas Libanon som sedan fem år står i främsta linjen för mottagandet av en ständig ström av syriska familjer som flyr från kriget.  Fader Paul framhåller vidare att avtalen som nyligen uppnåddes mellan Arabien och USA angående vapenförsäljningen är oroande och ger inte känslan av att kriget håller på att ta slut.

“Det sägs att en liten grupp flyktingar har återvänt till Syrien”, säger fader Paul, “kanske sammanlagt 50 familjer. Men flyktingkrisen har inte förändrats, för hittills har man inte funnit någon verkligen lösning på konflikten och problemen kommer bara att öka. Som påve Franciskus upprepade gånger har betonat är det nödvändigt att garantera rättvisa, respekt för folken, för deras traditioner och kulturer”.

Enligt uppgifter från FN:s flyktingkommissariat uppgick världens flyktingar och evakukerade förra året till 65,6 miljoner, vilket är 300.000 fler jämfört med året innan. Årsrapporten från Global Trends framhåller att var tredje sekund så är en person tvungen att lämna sitt hem på grund av krig, våld eller kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Sedan har vi frågan som gäller mottagandet av flyktingar och som har väckt vild polemik i många europeiska länder. En av tre flyktingar, nästan fem miljoner, har tagits emot i mindre utvecklade länder. I proportion till befolkningen är Libanon det land som har tagit emot flest flyktingar,  därefter kommer Jordanien.

Fader Paul  betonar att Libanon  fortfarande står i främsta linjen i flyktingmottagandet och att detta medför svåra interna följder. Av de sista uppgifterna framgår att 1,1 miljoner  personer på en sammanlagd befolkning av omkring 4.4 miljoner invånare lever under existensmininum, 28% av befolkningen är arbetslös. Därför ökar nu migrationen av libaneser som beger sig till utlandet i jakten efter ett bättre liv. “Detta utarmar vår  ekonomi och vårt samhälle. Allt hänger ihop”, säger fader Paul.

Stoppa vapenhandeln, investera resurser i en seriös fredsprocess, ta itu med problemet som rör hungern och  uppmuntra parterna i konflikten till en uppriktig dialog. Dessa är de element på vilka man skall  bygga framtiden, säger fader Paul. “Men det behövs en gemensam vilja”.

I Libanon har den lokala kyrkan förstärkt det dagliga engagemanget för att tillgodose landets många behov. “Vi försöker att involvera bidragsgivare till skapandet av små företagsprojekt i byarna, för det är viktigt att libaneserna stannar i hemlandert”, framhåller fader Paul. “Vi fortsätter att be och arbeta för freden och hoppas att det internationella samfundet lyssnar på vårvädjan  för de mänskliga rättigheterna och rättvisan”.

23/06/2017 11:19