sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Vatikanen: Kreativa samtal mellan kosmologer och astrofysiker

Teleskopkupolerna i Castel Gandolfo - AFP

18/05/2017 09:04

Den internationella konferensen om svarta hål och gravitationsvågor vid Vatikanens observatorium i Castelgandolfo har avslutats. Den hölls till pater Georges Lemaîtres ära, Bing Bangs fader, och vetenskapsmän och specialister i kosmologi och astrofysik från hela världen deltog.

Konferensen Svarta hål, gravitationsvågor och singularitet i rumtiden hölls till pater Lemaîtres ära. Under de tre dagarna debatterade och diskuterade deltagarna om sina teser. Ett centralt tema i alla samtal var fysiken kring de svarta hålen som innehåller singulariteter av rumtiden där fysikens lagar helt förlorar giltighet. Lösningen på detta problem samt detta om singularitet i rumtiden vid Bing Bang kräver att man inför en teori som enar Albert Einsteins relativitetsteori, som storskaligt beskriver universum, med kvantmekanik av atommikrokosmos och kärnfysik. 

18/05/2017 09:04