sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Påvens allmosor köper produkter från jordbävningsdrabbade områden

Produkter från jordbävningsdrabbade områden som riskeras bli dåliga - ANSA

24/02/2017 08:10

På påven Franciskus uttryckliga önskan har den påvliga avdelningen för allmosor inhandlat matvaror från småproducenter i de jordbävningsdrabbade områdena i centrala Italien.

Med hjälp av biskoparna i Rieti, Markerna och Spoleto-Norcia har de fått tag på bönder, jordbrukare och producenter vars företag riskerar konkurs på grund av jordbävningsskador. Påvliga avdelningen för allmosor har köpt en mängd varor för att på det sättet uppmuntra att fortsätta verksamheterna.

De inköpta produkterna distribuerades genast ut till Roms matsalar för behövande och hemlösa. Sedan en tid tillbaka säljs produkter från samma område i matvaroaffären i Vatikanen för dess anställda.

24/02/2017 08:10