sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven till studenter: Där det inte finns dialog finns våld

Påven besöker universitetet - REUTERS

18/02/2017 09:13

Påven Franciskus besökte på fredagen 17 februari universitetet i Rom Roma Tre och talade fritt om vikten av att universitet för dialog.

Migrationen är inte en fara utan en utmaning som får oss att växa. Vägen är integration och det ska diskuteras även inom universiteten eftersom det är platser där man för dialog om olikheter. Påven talade om detta när han träffade studenter, lärare och hela universitetets personal.

Rektorn Mario Panizza tog emot påven och fyra studenter ställde frågor. En av dem talade om våldet och påven påpekade att våld även kan vara hur man uttrycker sig eller helt enkelt att inte säga hej. Våldet är en anonym process och det vi gör i det lilla växer och blir till världsomfattande våld. Ingen kan neka till att vi lever i ett tredje världskrig i delar. Man behöver sänka tonen en aning och prata mindre och lyssna mer.

I en värld där politiken förlorar känslan för social konstruktion och social samexistens är den bästa medicinen dialogen. Där det inte finns dialog finns våld. Kriget kommer från hjärtat. När vi inte klarar av att öppna oss för andra och respektera dem börjar kriget.

Men universitetet är en plats där alla tankar får plats. Vid elit-universitet lär man sig att tänka enligt en ideologi, men där det inte finns dialog, jämförelse, där ingen lyssnar, där det inte råder respekt för andras tankar, där det inte finns vänskap, glädje lek och sport kan inte kallas ett universitet.

Påven svarade vidare på några studenters frågor och förklarade att en globalisering av likformighet och att söka enhet inte är samma sak. Det finns en polyedrisk globalisering där det råder enhet men varje person, etniskt ursprung, land och kultur behåller sin egen identitet och detta är en enhet som globaliseringen ska söka.

Påven talade sedan om snabbheten i kommunikationerna i dagens samhälle som riskerar att bli ytliga och sakna innehåll, som Bauman kallar ett flytande samhälle, utan konsistens. Vi måste ta utmaningen och gör det flytande konkret.

Även ekonomin blir flytande och fråntar unga arbetsmöjligheter. De har inget att göra och faller in i beroenden och drivs till självmord eller tyr sig till terrorister. Europas historia kantas av invasioner och migrationer. Påven sa att migration inte innebär en fara utan en utmaning som får oss att växa. Han berättade om hur han led vid sitt besök på Lesbos och talade om att man för att uppnå fred måste göra investeringar på platserna där det råder fattigdom och krig så att folken kan arbeta och försörja sig.

Vårt hav är nu en kyrkogård sa påven och bad alla makthavare och de som kör båtarna med flyktingar att inte utnyttja människor. Hans tanke gick också till sitt besök i Lampedusa och påminde först och främst att dem som anländer är män och kvinnor som vi. Varje land bör se hur många de kan ta emot. Det är sant, om det inte finns möjligheter kan man inte ta emot dem. Sedan handlar det inte bara om att ta emot utan även om att integrera dem så att de lär sig språket, kan söka jobb och skaffa bostad.

De tar med sig sin kultur och den kan berika men det finns en rädsla. Risken finns att det som skedde i Belgien upprepas, att barn till migranter inte har integrerats och lever i ghetton. Påven talade här uppskattande om hur Sverige tog emot hans landsmän argentinare. Han avslutade att det inte finns faror med migrationen om man välkomnar, följer och integrerar. Man får en kultur och man erbjuder en annan.

18/02/2017 09:13