sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven till Marianerna: Var öppna för nya behov

Helgonförklaringen av Stanislao Papczynski - AP

18/02/2017 11:15

Påven Franciskus tog emot Marianerna i Vatikanen på lördagen och inledde med att tacka för att få möta dem vid deras generalkapitel och för hela kongregationens tjänst för Kristus i tjugo länder i världen.

Han bad dem att i trohet till sin karisma och sitt andliga arv ha ett öppet hjärta och sinne öppet för folkets nya behov.

Ordens grundare Stanislaus Papczyński, som helgonförklarades förra året förstod helt vad det betydde att vara Kristus lärjunge när han sa Herre Jesus, om Du av kärlek binder mig till Dig, vem kan slita mig från Dig? Om du enar mig i barmhärtigheten, vem skiljer mig från Dig? Min själ håller sig till Dig, Din nåd tar emot mig (Christus Patiens, III, 1). Marianerna står i Ordets tjänst och vittnar om Kristus uppståndelse.

Ett annat viktigt andligt arv har Marianerna fått av salige Giorgio Matulaitis som modigt kämpade för kyrkan särskilt där den som mest behövdes. Han inspirerade dem att sprida sin karisma till de fattigaste av länder särskilt i Afrika och Asien. Påven uppmuntrade Marianerna att vara modiga som helige Papczyński i Kristus och kyrkans tjänst och anförtrodde deras trosvandring åt Den Obefläckade som i ständig enhet med Kristus och Hans Helige Ande ger dem uppståndelsens kraft.

 

18/02/2017 11:15