sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven till The Global Foundation: Världsekonomin kasserar människor

Påven Franciskus - ANSA

14/01/2017 12:44

Påven Francsikus tog emot representanter för The Global Foundation som arbetar med samarbete för det gemensamma bästa i världen i Klementinasalen i Vatikanen. I sitt tal till dem underströk han vikten av hållbar utveckling för att uppnå detta mål.

Först och främst är en världsekonomi som kasserar människor, som ses som onödiga och inte lönsamma, oacceptabel eftersom den är omänsklig.  

1991 varnade helige Johannes Paulus II  för risken att kapitalistideologin skulle spridas överallt och sa att detta inte är vägen till ekonomiska och sociala framsteg. Tyvärr har hans farhågor införlivats.

Heliga moder Teresa av Calcutta böjde sig inför döende personer på gatan och fick sin röst hörd bland världens ledare när hon sa att det är just dem som skapar fattigdom.

Vi måste vara medkännande med dem som lider av fattigdom, ensamhet och förföljelse och ansvariga för politik och ekonomi bör se till hela världen men även till regional nivå och följa försiktighetens dygd.

Kyrkan är säker på potentialet i människans intelligens så att den låter sig vägledas av Gud och god vilja.

Påven uppmuntrade avslutningsvis representanterna för Global foundation att fortsätta att föra fram ett gemensamt globalt arbete för det gemensamma bästa enligt kyrkans lära.   

14/01/2017 12:44