sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven till nunnor som arbetar på sjukhus

Barmhärtighetens sjukhussystrar - RV

24/09/2016 10:43

Påven Franciskus tog emot kongregationen Barmhärtighetens sjukhussystrar och han tackade Herren för deras arbete med vår tids olika former av fattigdom. Han sa att de genom sitt arbete som sjukhussystrar konkret uttrycker Herrens barmhärtighet.

Påven talade om att deras grundare Teresa Orsini Doria Pamphili Landi var en adelskvinna som visade hur Herrens ord kan ändra våra liv och göra oss till sina apostlar. Hon lät sig med hjälp av två präster, ledas av Guds ord: Jag var sjuk och ni såg till mig (Matt 25:36). Påven sa att inför sjukdomar finns det ingen skillnad på social ställning, ras, språk eller kultur utan vi blir alla svaga och måste lita oss till andra.

Påven sa till kongregationens systrar att de med sin närvaro ger de sjuka tröst, omvårdnad och vänskap så att de sjuka känner sig mer omhändertagna. Påven uppmuntrade dem att aldrig ge upp trots att dagens kultur tar bort den religiösa dimensionen på sjukhus och nunnornas roll. Han sa att när detta sker saknas den mänsklighet som är så viktig just på sjukhus där människor lider. Påven sa: "Tröttna aldrig på att vara de sjukas vänner, systrar och mödrar. Bönen är alltid saven som upprätthåller er evangeliserande mission.”

"När ni närmar er den sjuka bär ni frid och glädje i hjärtat, som är frukten av den Heliga Ande. I den sjuka personen ser ni den lidande Jesus som ber er om hjälp. Närheten till Jesus och de svagaste blir er styrka."

24/09/2016 10:43