sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Aktiviteter

Påven till Consolata-orden: Förnya missionen


Påven tog emot den missionerande Consolata-ordens manliga och kvinnliga grenar som har samlats i Rom för sitt generalkapitel och uppmuntrade dem att fördjupa sin karisma och förnya sitt evangeliseringsverk med pastorala brådskande gärningar i världens nya fattigdomen.

”Tröttna inte på att bära fram tröst till folken, som ofta är märkta av stor fattigdom och akut lidande” sa påven och uppmuntrade missionärerna att sprida den kärlek som den Helige Anden genomsyrar deras hjärtan med.  

Denna ordens historia har i glädje, smärta, ljus och skuggor och heroiska insatser burit frukt. Utifrån detta kan ordenslivet bli en väg framåt mot den gudomliga barmhärtigheten.

Påven bad ordensfolket att följa dess grundare salige Giuseppe Allamanos exempel och alltid ge missionen nya impulser med känslighet för inkulturation av evangeliet och välja enkla och fattiga former i närvaron bland folket. Han uppmanade dem att särskilt fokusera på en dialog med islam, om kvinnans värdighet, familjevärden och känslighet inför temana rättvisa och fred.

Påven avslutade med att uppmuntra Consolata-orden att fortsätta på hoppets väg och önskade att deras mission alltmer blir en livgivande källa och helgande möte med Jesus och hans kärlek, en källa till tröst, fred och frälsning för alla människor.