sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Sankta Marta

Påven Franciskus "Jag får utslag av att man gnäller på kyrkan och Pius XII"


Påven Franciskus har återigen talat om den falska legenden om Pius XII:s tystnad under förintelsen. Han gjorde det i sin predikan under morgonmässan i Sankta Marta, men det var inte första gången. Även vid andra tillfällen har han försvarat påven Pacelli.

I slutet av andra världskriget var den judiska gemenskapen enhälligt tacksam över påven Pius XII:s åtgärder i försvar av dem under nazitiden. Detta förändrades 1963, då den tyska dramatikern Rolf Hochhuth gav ut teaterarbetet ”Ställföreträdaren”, som stödde den sovjetiska propagandan att smutskasta bilden av påven, som dog 1958, och den katolska kyrkan i ett känsligt ögonblick i historien. Den svarta legenden om påven Pacellis tystnad föddes det året.

Enligt de senaste rekonstruktionerna beräknas att nästan två tredjedelar av Roms tio tusen judar under den nazistiska ockupationen av staden fick direkt eller indirekt hjälp av påven Pius XII. Över 4000 judar gömdes i klostren i huvudstaden, 160 i Vatikanen och i dess extraterritoriella byggnader. På eftermiddagen den 16 oktober, 1943, dagen då 1700 judar deporterades från det judiska kvarteret i Rom, frigavs 245 judar genom ett avgörande ingripande av påven Pius XII.

Under sin predikan i Santa Marta, påminde påven Franciskus om att detta var ett barmhärtighetens verk som involverade hela kyrkan, och att man dessutom av barmhärtighet hade satt sitt liv på risk:

”Det händer ofta att man riskerar. Som här i Rom. Mitt i kriget: fanns det de som riskerade, och först och främst Pius XII, för att gömma judar så att de inte skulle dödas, så att de inte skulle deporterades! De riskerade sina liv! Men det var ett barmhärtighetens verk för att rädda livet på dem! Riskera.”

I juni 2014 intervjuade den spanska tidningen "La Vanguardia", påven Franciskus som då sa att han var mycket ledsen över smutskastningskampanjen mot Pius XII. Dessa var hans reflektion då:

"Man har anklagat den stackars Pius XII för allt. Men man bör komma ihåg att han innan dess sågs som judarnas stora försvarare. Han gömde många judar i kloster i Rom och i andra italienska städer, och på sitt sommarresidens i Castel Gandolfo. Där, i påvens eget sovrum, på hans säng, föddes 42 barn, barn till judar och andra förföljda som hade tagit sin tillflykt dit. Jag vill inte säga att påven Pius XII aldrig har gjprt något fel, jag gör också många fel, men hans roll måste tolkas i samband med tiden. Hade det varit bättre att tala mer, eller var det bättre att vara tyst, för att så få judar som möjligt skulle dödas? Jag måste medge att det ibland får utslag av när alla naggar på kyrkan och på Pius XII och glömmer bort stormakterna. Alla kände mycket väl till det nätverk av järnvägar som nazisterna använde för att deportera judar till koncentrationsläger. De hade bilder. Men ingen bombarderade de spåren. Varför? Det kanske vore bra om vi pratade om allt.”

Påven Paulus VI påbörjade saligförklaringsprocessen av påven Pius XII, Eugenio Pacelli. Och år 2009 erkände påven Benedictus XVI hans heroiska dygder, och förkunnade honom  Guds vördnadsvärde tjänare.