sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Aktiviteter

Kard. Marx: Europa måste spela huvudrollen i skyddet av skapelsen


Det var inte en överraskning att USA:s president Donald Trump beslöt att lämna Parisavtalet men det innebär en större utmaning vad gäller miljöskyddet på ett internationellt plan. Detta skriver kardinal Reinhard Marx, ordförande för Europas biskopskonferenser i en appell. Han anser att detta beslut är ett hårt slag mot den globala tilliten till klimatavtalet som slöts 2015. ”Vi hoppades på att diskussionerna vid G7-mötet och audiensen med påven Franciskus 24 maj skulle ha påverkat president Trump på ett positivt sätt".

Kardinal Marx nämner också att påven gav Trump ett signerat exemplar av sin encyklika om hållbar utveckling Laudato sì. Kardinalen anser att den internationella politiken är försvagad av alltför många särintressen och att detta i sin tur försvagar det allmänna bästa. Han tycker att det är synd att det inte finns ett globalt ansvar.

Kardinalen ber det internationella samfundet att inte tappa modet och uppmanar Europas folk att Europa måste förbli enat och spela huvudrollen i skyddet av skapelsen.