sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Tal

Påvliga missionen i linje med Evangelii Gaudium


”Vi reflekterar över missionen, som är den kristna trons kärna, i ljuset av påven Franciskus missionerande apostoliska uppmaning Evangelii Gaudium” – detta sa assisterande sekreterare vid Påvliga missionen msgr. Protase Rugambwa i sitt öppningstal vid avdelningens generalförsamling som hålls 30 maj till 3 juni.   

Han tackade alla dem som står i Påvliga missionens tjänst och underströk att de tillsammans med påven, utan rädsla och med stor glädje, fortsätter att förkunna Påsken, Kristi död och uppståndelse och frälsning.

Han sammanfattade årets verksamhet och nämnde stadgar för ekonomi och administration, instiftandet av en kommitté för humanitära katastrofer samt möten mellan nationella ansvariga för Påvliga missionen. Han sa att de senare gör mycket för missionsarbetets enhet.

Msgr. Rugambwa meddelande att påven har godkänt förslaget med en Missionsmånad oktober 2019 till hundraårsminnet av utfärdandet av encyklikan Maximum illud för att främja missionen i linje med Evangelii Gaudium. Han tackade också generalförsamlingen för framtagandet av en gemensam logotype som ska samla Påvliga missionen världen över.

Han talade avslutningsvis om vikten av att förnya missionen, urskilja och se över metoder och tillvägagångssätt. Det behövs en konversion med ny mentalitet och en mer broderlig och evangelisk tjänst.