sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Angelus \ Audienser

Påven vid Regina Coeli "De döptas uppdrag är att fömedla Kristi närvaro i världen"


Kära bröder och systrar, god morgon!” sa påven Franciskus på söndagen då han bad Regina Coeli med de troende på Petersplatsen vid tolvslaget. I sin reflektion påminde han om att Italien och många andra länder firar Kristi Himmelsfärd, på söndagen, och påvens tankar kretsade till lärjungarnas farväl av den Uppståndne, 40 dagar efter påsk, som man läser om i Matteusevangeliets sista kapitel (jfr Matt 28,16-20).

”Avskedet äger rum i Galileen, där Jesus hade kallat dem att följa honom, för att forma kärnan av sin nya gemenskap. Nu har lärjungar gått igenom passionens och uppståndelsens ”eld”; och vid åsynen av den uppståndne Herren faller de ner på knä inför honom, men, några är fortfarande osäkra. Till denna rädda gemenskap, lämnar Jesus det enorma uppdraget att evangelisera världen, och han gör uppdraget konkret genom att ge dem instruktioner att undervisa och att döpa i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn(jfr v. 19).

Jesu uppstigning till himlen är därför slutet på Faderns uppdrag till Sonen och början på kyrkans mission som fortsätter detta uppdrag. Från uppstigningens stund förmedlas Kristi närvaro i världen genom hans lärjungar, de som tror på honom och förkunnar det. Detta uppdrag kommer att pågå fram till historiens slut med hjälp av den uppståndne Herren varje dag, som försäkrar: (v. 20) "Jag är med er, fram till slutet av världen".

Och hans närvaro ger mod under förföljelse, tröst under prövningar, stöd i svåra situationer, som man möter i uppdraget och förkunnelsen av evangeliet. Kristi Himmelsfärd påminner oss om detta stöd och hans Ande som ger tillit och trygghet till vår kristna vittnesbörd i världen. Den visar varför Kyrkan finns: Kyrkan existerar för att förkunna evangeliet, bara för det! Kyrkans glädje är att förkunna evangeliet. Kyrkan är alla vi döpta. Idag uppmanas vi att bättre förstå att Gud gav oss den största värdighet och ansvaret att förkunna den till världen, att göra den tillgänglig för mänskligheten. Detta är vår värdighet, detta är den största äran för var och en av oss, för alla döpta.

På denna högtid, på Kristi Himmelsfärd, ser vi till himlen, dit Kristus uppsteg och sitter på Faderns högra sida, och det stärker våra steg på jorden för att med entusiasm och mod fortsätta vår vandring, vårt uppdrag att vittna om och leva evangeliet i alla miljöer. Men vi är väl medvetna om att detta inte först och främst beror på vår kraft,  eller på organisatoriska kapaciteter och mänskliga resurser. Nej, bara med den Helige Andes kraft och ljus  kan vi på ett effektivt sätt uppfylla vårt uppdrag, och göra Jesu kärlek och ömhet känd i världen.

Vi ber Jungfru Maria hjälpa oss att begrunda det himmelska, som Herren lovar oss och bli uppståndelsens  och det sanna livets mer trovärdiga vittnen.