sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Angelus \ Audienser

Påven Franciskus ord vid utnämningen av biskop Arborelius till kardinal


"Må de stödja mig med kraft i mitt uppdrag som Roms Biskop och Kyrkans universella Herde." Påvens ord när han meddelade om det kommande konsistoriet den 28 juni under vilket han skapar fem nya kardinaler, däribland biskop Anders Arborelius OCD av Stockholms katoska stift.

Kära bröder och systrar,

Jag vill meddela att onsdagen den 28 juni kommer jag att hålla ett konsistorium för utnämningen av fem nya kardinaler. Deras ursprung från olika delar av världen visar på kyrkans katolicitet, spridd över hela jorden och med tilldelningen av en titel och en titulärkyrka i Rom, uttrycker att kardinalerna är medlemmar i Roms stift, som enligt St. Ignatius kända uttryck "presiderar i kärlek" över alla kyrkor.

Torsdagen den 29 juni, på de heliga apostlarna Petrus och Paulus högtid, koncelebrerar jag Mässan med de nya kardinalerna, kardinalskollegiet och med ärkebiskopar metropoliter, biskopar och präster.

Här är namnen på de nya kardinalerna:

1- S.E. Msgr. Jean Zerbo, ärkebiskop av Bamako, Mali.

2- S.E. Msgr. Juan José Omella, ärkebiskop av Barcelona, ​​Spanien.

3- S.E. Msgr. Anders Arborelius, OCD, biskop av Stockholm, Sverige.

4- S.E. Msgr. Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, titulärbiskop av Acque nuove di Proconsolare, apostolisk kyrkoherde i Pakse, Laos.

5- S.E. Msgr. Gregorio Rosa Chávez,  titulärbiskop av Mulli, hjälpbiskop av ärkestiftet i San Salvador, El Salvador.

Vi anförtror de nya kardinalerna till de heliga Petrus och Paulus beskydd, så att de genom Prinsapostens förbön, må vara äkta tjänare av kyrkans gemenskap; och att de tillsammans med hedningarnas apostel må vara glada Evangeliets förkunnare i hela världen, och att de må stödja mig med kraft i mitt uppdrag som Roms Biskop och Kyrkans universella Herde.