sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Tal

Msgr. Auza vid FN: Teknologin ska undervisa i solidaritet


17 maj hölls ett möte vid FN i New York om teknologisk innovation och i sitt inlägg sa msgr. Bernardito Auza att dessa ska vara verktyg för att lära personer vad sann solidaritet är och komma över en slit-och-släng-kultur. Den tekniska utvecklingen bör bidra till en större jämlikhet och social integration och följa målen för hållbar utveckling  och det som påven Franciskus kallar ömhetsrevolution. Det är medlidande och ömhet mot andra som gör att vi kan glädjas tillsammans åt innovationerna som utvecklar folk och samhälle.

Ömhet är inte ett svaghetstecken utan en omvandlande kraft för en delad solidaritet. Ömhet blir ett sätt att tjäna det allmänna bästa på.

Heliga Stolen är för en utvecklad teknologi berättar msgr. Auza och påminner om att påven Franciskus har ett Twitterkonto som har 10-tals miljoner följare och ännu fler retweet. Han avslutade sitt inlägg med förhoppningen att mänsklighetens framtid ska ligga i händerna på dem som ser den andre som du och sig själva som vi för att dela framsteg med varandra så att ingen lämnas efter.