sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Aktiviteter

Påven till personer med danssjuka: Aldrig mer gömda!


Påven Franciskus tog emot 2000 personer från hela världen med Huntingtons sjukdom, danssjuka, och deras familjer i Vatikanen samt läkare och sjukvårdspersonal. Deras slogan för detta möte var Aldrig mer gömda. I Latinamerika där sjukdomen är utbredd göms de sjuka och stöts bort därför att de ses som besatta av onda krafter. I utvecklade städer som till exempel New York isoleras de i brist på passande vård. Sjukdomen drabbar rörelsesystemet och resulterar i återkommande ofrivilliga och hastiga rörelser och leder ofta till demens. Påven hälsade till alla människor som i sin kropp och sina liv bär på denna sjukdom eller andra så kallade sällsynta sjukdomar och sa att denna sjukdom alltför länge har setts med rädsla och varit upphov till missförstånd och skam men nu säger vi Aldrig mer gömda! Detta är inte bara en slogan utan något vi alla måste engagera oss i. Styrkan och övertygelsen som uttrycks i dessa ord kommer från det Jesus lär oss. Han mötte många sjuka och tog på sig deras lidande och bröt fördomar och den marginalisering som fick dem att känna sig oälskade. Han lär oss att varje person alltid är värdefull och alltid bär på en okränkbar värdighet som inte ens en sjukdom kan ta ifrån dem. Ömtåligheten som sjukdomar skapar är i Guds ögon något ovärderligt. Sjukdom kan även vara en möjlighet till möte och solidaritet.

Påven vände sig sedan först till alla de familjer som hjälper sina sjuka medlemmar och uppmuntrade dem att känna stor värdighet i sin känsla för familjen. Därefter till läkare och vårdpersonal och frivilliga som arbetar med denna svårdiagnostiserade och svårbehandlade sjukdom om deras välsignade insatser och slutligen till forskare för deras insatser att ta fram behandlingar. Gud välsigne ert arbete mot slit-och-släng-kulturen och mot användning av mänskliga embryon i forskningen sa påven och betonade här att förstörelse av mänskliga embryon aldrig kan rättfärdigas vilket syftet än må vara.  Påven avslutade: Må alla era liv vara ett levande vittne om det hopp som Gud har gett oss.