sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Aktiviteter

Påvens lyckönskningar till Macron


Påven Franciskus har sänt ett telegram till Frankrikes nye president Emmanuel Macron med de bästa lyckönskningar. ”Jag ber till Gud att stödja er och att ert land i trohet till den rika mångfalden av moraliska traditioner och andliga arv, som även präglas av den kristna traditionen, alltid engagerar sig i att bygga ett rättvisare och broderligare samhälle.”  

Påven hoppas att den nye statschefen “kan bidra till samarbete och solidaritet mellan nationer i respekt för skillnader och uppmärksamhet för personer i svårighet och utanförskap”.

Påven ber om att Frankrike ska fortsätta att värna om fred och det allmänna bästa i Europa och hela världen, i respekt för livet och skyddet av varje persons och alla folks värdighet. Slutligen ber han om Guds välsignelse för presidenten och alla Frankrikes invånare.