sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Dansk \ Norsk / Dansk

Paven: Lad os hilse Vor Frue af ​​Fatima!


Efter sin pilgrimsrejse til Fatima ledte pave Frans Regina Coeli bønnen på Peterspladsen i søndags og talte derefter om "en særlig betydning, gennemsyret af erindring og profeti for dem, der ser historien med troens øjne." 
 
I det paven reflekterede over sin rejse sagde paven, "I Fatima blev jeg  omsluttet af det trofaste hellige folks bøn. Bøn, der i et hundrede år har flydt der som en flod, om Marias moderlige af hele verden. "
 
Den Hellige Fader fokuserede på det "samlede og kontemplative klima" under sin pilgrimsrejse. 
 
"Og i centrum af alt," sagde han, "var og er den opstandne herre, der er til stede midt i sit folk i Ordet og i Eukaristien; 
 
Til stede midt iblandt de mange syge mennesker, som er hovedpersonerne i Fatima 's liturgiske og pastorale liv, som i enhver marianske helligdom. "
 
Et af højdepunkterne i pave Frans pilgrimsrejse var den højtidelige messe lørdag, hvor han helgenkårede to af Fatimas visionære, Francisco og Jacinta Marto. 
 
Om helgenkåringen sagde paven: "Jeg ønskede at hele kirken må følge deres eksempel på sammenvoksning med Kristus og at være vidne om evangeliet ... 
Og jeg ønsker om at hele kirken må have et hjerte som børn." 
Han sagde deres hellighed ikke er "en følge af åbenbaringerne, men af ​​den troskab og ildhu, med hvilken de mødte det privilegium, de havde fået til at kunne se jomfru Maria."
 
Paven påpegede, at visionærerne, efter at have set Maria, ofte sagde, at rosenkransen udgjorde bod og at de var villige til at gøre ofre for, at krigen [Første Verdenskrig, der raser på det tidspunkt] skulle få en ende og for de sjæle, der har mest brug for guddommelig barmhjertighed. 
 
"Også i vore dage" sagde paven, "er der stort behov for bøn og bod for at tilvejebringe omvendelsens nåde" og gøre en ende på de mange krige og konflikter i verden i dag ", som forvrænger menneskehedens ansigt."
 
"Lad os give os selv lov til at blive ledt af det lys, der kommer fra Fatima," sagde pave Frans, inden han afsluttede sin refleksion med en bøn: "Må Maria's ubesmittede hjerte altid være vores tilflugt, vores trøst og den vej, der fører til Kristus."