sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Samhälle \ Mission

Katolska kyrkan i Frankrike om valet av president Macron


Även de franska biskoparna har sänt sina gratulationer till Emanuel Macron, samtidigt som de lovar att deras böner ska följa den nya franska presidenten "i sitt krävande uppdrag att tjäna Frankrike och det gemensamma bästa". Vatikanradion har talat med Msgr. Georges Pontier, ärkebiskopen av Marseille, som är  ordförande i den franska biskopskonferensen.

”Med tanke på resultaten, är förväntningarna på Macron höga. Vi önskar absolut att han lyckas med uppdraget, till gagn för vårt land, annars kommer det att bli en katastrof! Spänningarna, sökandet efter förändring, osäkerheten är så stora att det är nödvändigt att han lyckas. Parlamentsvalet är närliggande och vi lever i ett ögonblick av stor osäkerhet eftersom det är en tid av stora förändringar. Därför är vi i behov av visdom och medvetna om vikten av att inte landet ska nå en situation omöjlig att styra”, säger biskopen.

På frågan om vilka som enligt biskopen är de frågor som bör prioriteras svarar Msgr. Pontier: ”arbetslöshet, arbetslöshet, arbetslöshet…. Att bekämpa arbetslösheten! Att skapa arbetstillfällen för alla, eftersom denna aspekt är mycket destruktiv för människor, för familjer, för framtidsutsikterna, i synnerhet för ungdomarna som inte ser någon utväg. Arbetslösheten förstör tilliten, och vi behöver tillit. Åtgärder mot arbetslösheten är avgörande, särskilt för de svagaste.”

Emmanuel Macron kommer nu att sträva efter att "förena" fransmännen. Kommer kyrkan i Frankrike åta sig att "förena" katolikerna, som hittills är splittrade?

”Kampen för idéer delar ofta människor, medan initiativ till handling förenar dem, och det måste vi ha i åtanke. Men det är inte konstigt att katoliker är splittrade, eftersom katolikerna tillhör alla samhällsskikt, olika kulturella grupper, och på så vis återspeglar det franska samhället. De är splittrade även om det finns värdefrågor som inte kan överskridas om du vill förbli katolik, som respekten för människan, respekten för livet, respekten att ta emot främlingar, social rättvisa, sökandet efter fred. Allt detta måste konfronteras på europeisk nivå”, avslutade biskop Pontier.