sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Ekumenik

Kardinal Sandri: Världen får inte överge förföljda kristna


Kongregationen för de orientaliska kyrkorna har just firat 100-årsjubiléum tillsammans med Påvliga orientaliska institutet. Prefekt för kongregationen kardinal  Leonardo Sandri säger i en intervju med Vatikanradion att jubiléet är ett tillfälle till reflektion över de katolska orientaliska kyrkornas betydelse för katolska kyrkan i Rom. Kyrkan har vuxit genom apostlarnas och kyrkofädernas kyrkors liturgi och andlighet som verkligen är viktiga än idag för oss i vår strävan att vara Kristi efterföljare, som påven Johannes Paulus II har sagt.

Det finns fortfarande mycket att göra för att vi verkligen ska se denna betydelse. Men nu måste vi fokusera på dagens problem i Mellanöstern. Förföljelsen och landsflykten har gjort att många kristna av katolska och orientaliska riter flyttar dit där kan vara säkra för en fredlig och hoppfull framtid. Få kristna finns kvar men kristendomen har en lång historia och kommer alltid att finnas där och bringa Kristi frid. Vi blir inte många kvar, men vi tjänar landet för fred och försoning bland befolkningen.

Alla påvar har vädjat till det internationella samfundet att uppnå fred i området och påven Franciskus appeller är många, senast i Egypten bad han om fred, försoning, skydd av mänsklig värdighet. Detta är grunden för samlevnad mellan folk som gör att man undviker uppdelning, hat och terrorism. Ingen religion kan någonsin uppmana till våld och hat. Dessa värderingar lär kyrkan ut i alla sina skolor och institutioner.