sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Aktiviteter

Saligförklaring av missionärerna av Jesu heliga hjärta i Spanien


Missionärerna av Jesu heliga hjärta som led martyrdöden 1936 saligförklaras i Girona i Spanien 6 maj.

Vatikanradion talar med kardinal Angelo Amato om martyrerna. 1936 i början av Spaniens antikatolska revolutionen lämnade några missionärer av Jesu Heliga Hjärta det apostoliska kollegiet i Canet de Mar i Catalogna, på deras superiorers uppmaning för att rädda sina liv. Några lyckades medan andra blev utfrågade vid gränsen till Frankrike  och fördes till Seririá, i Girona-provinsen och blev avrättade. Dessa unga martyrer utgjordes av fyra präster och tre lekmannabröder. Den äldsta av dem var  fader Hortigüela, 28 år och den yngsta broder José del Amo, 20 år.

Påven Franciskus har nyligen sagt att minnet av martyrer befäster medvetenheten om att kyrkan är martyrernas kyrka. Martyrerna är dem som älskar och hjälper Gud och sina bröder utan gräns. Jesu ord talar om kärlek och inte hat.

De nya saliga visade på kristet hjältemod. De diskriminerades och kors förbjöds i skolorna, ordnar förbjöds och ägor beslagtogs, byggnader och kyrkor förstördes, heliga ting och ovärderlig konst brändes upp. Milisen lämnade efter sig kadaver och spillror där de drog fram. För första gången i Spaniens historia rådde ideologin att kyrkan utgjorde en fara för nationen. Biskopar präster och troende dödades utan nåd och som påven Pius XI sa 1937 skedde “allt i ett hat, en barabari och en råhet som man inte trodde var möjlig i vårt sekel”. Man kan tala om en ren och skär förintelse av katolikerna i Spanien. 

De unga ordensbröderna dödades helt kallt 29 september 1936. En flicka som kände dem vittnar om att hon blev helt förfärad över att se deras helt vanställda ansikten. De var oigenkännbara. De hade genomborrats av ett stort antal kulor över hela kroppen. Milisen tvingade ordensfolket att vända ryggen till men en av dem vägrade och sa: “De fega dör med ryggen till och vi är vare sig fega eller kriminella. Ni dödar oss för att vi är religiösa och älskar Gud och landet. Leve konungen Kristus.” Han hann knappt säga det klart innan de sköts ihjäl.

Det handlar om ondska och tragedi men även om enastående andlig styrka för det rätta och goda, som alltid övervinner det onda.

Låt godheten råda, det enda vapnet mot det onda. Kardinal Amato avslutade med uppmaningen att be helige Franciskus enkla bön:

“Herre, gör mig till ett redskap för din fred. Hjälp mig att bringa kärlek, där hatet gror, tro där tvivlet råder, hopp där förtvivlan härskar.

Hjälp mig att skänka förlåtelse där oförrätt begåtts, att skapa endräkt där oenighet söndrar, att sprida ljus, där mörkret ruvar, att bringa glädje, där sorgen bor.”