sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Aktiviteter

Påven till kommunikationssekretariatet "reformera Vatikanens kommunikation grundligt"


På torsdagen tog påven Franciskus emot deltagarna vid Kommunikationssekretariatets första årsmöte, som pågick i Vatikanen mellan den 3-5 maj. Vatikanens kommunikation och media är ett av de områden som berörs av reformen av den romerska kurian och de olika kommunikationsorganen, dagstidningen ”l’Osservatore Romano”, Vatikanradion, CTV, Heliga Stolens pressrum, Vatikanens bokförlag  är alla under omvandling.

Påven Franciskus sa att han var glad att möta dem och höra om de steg som har tagits fram till nu: ”jag har velat ett nytt kommunikationssystem för Heliga Stolen, och vill reflektera över den aktuella frågan som den digitala kulturen utgör, och hur man ska använda sig av nya mediekanaler för att kommunicera Barmhärtighetens evangelium.

Kommunikationssekretariatet fyller två år den 27 juni och befinner sig från början ”i full reform”, som påven sa: ”Vi får inte vara rädda för detta ord. Att reformera är inte att vitmåla ytan, att reformera är att ge saker en annan form, ordna dem på ett annat sätt. Det måste göras med intelligens, mildhet, men också - låt mig ordet - med lite 'våld', men bra våld.”

Påven beskrev utvecklingen som en full reform eftersom det är en ny verklighet som tar oåterkalleliga steg. Det rör sig inte om en sammanslagning av de tidigare avdelningarna, utan om att bygga upp en ny institution från grunden, som jag skrev i mitt Motu Proprio: utvecklingen av digitala medier, kräver en omprövning av Heliga Stolens information och förbinder sig att omorganisera… för att Heliga Stolens kommunikationssystemska svara bättre på behoven i kyrkans mission."

”Därför måste "L'Osservatore Romano", som från och med nästa år blir en del av den nya avdelningen, hitta ett nytt och annorlunda sätt, att nå fler läsare än vad man åstadkommit med en tidning i pappersformat. Vatikanradion har också under många år utvecklats till ett flertal av portaler, som måste omprövas och anpassas till modern teknik.”

”Arbetet är stort; utmaningen är stor, men vi kan och måste klara det.”

”Låt oss inte frestas att hålla fast vid ett ärorikt förflutet. Låt oss stället genom ett stort lagarbete bemöta utmaningarna, utan rädsla och utan att inbillar oss apokalyptiska scenarier”, sa påven Franciskus och förnyade sin tacksamhet till alla som arbetar inom detta område som är så viktigt och känsligt i kyrkans uppdrag.”