sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Fokus / Aktuellt

Pater Samir Khalil Samir "Islamiseringen ökar i Egypten"


Al-Azhar Universitetet är inte ett universitet i västerländsk mening, eftersom dess uppdrag är att utbilda imamer”, det säger jesuitpater Samir Kahlil Samir inför påven Franciskus tvådagars resa till Egypten, bland annat för att delta vid en konferens på det stora muslimska lärosätet i Kairo. ”Kort sagt är det en stor fakultet för islamisk teologi”, säger han vidare. ”Och det mest problematiska och allvarliga är att under årens lopp har undervisningens innehåll inte förändrats: böckerna är handböcker från sju sekler sen.”

Jesuitpater Samir är en känd islamkännare, och angående påven Franciskus resa till Kairo säger han att ”påvens mål är att främja en offentlig försoning med den muslimska världen. För honom är alla religioner fredliga samtidigt som alla religioner har sina fundamentalister.”

Vad gäller våld i Koranen och Isis muslimska rötter, säger pater Samir att ”allt som Isis gör finns i Koranen eller i Sunnan, dvs samlingen av fakta och uttalanden från Muhammeds liv.

En punkt som fader Samir insisterar på är den ökande islamiseringen som följer Saudiarabiens regler, som inte gäller en gren extremister utan hela den egyptiska befolkningen. Detta bekräftas av de data som samlats in av Pew Research Center i Washington.

En undersökning i många muslimska länder, visar att Egypten är bland de mest benägna att radikaliseras.

75 procent av Egyptens befolkning anser att sharialagen - det vill säga den lag som härrör från Koranen och sunnan - är Guds ord.

74 procent vill att sharia ska vara statens lag.

74 procent vill att sharia ska tillämpas inte bara på muslimer utan även på icke-muslimer.

95 procent vill att religiösa domare ska avgöra tvister om familj och egendom.

70 procent är för aga för att straffa brott såsom stöld.

81 procent är positiva till stening av de som begår äktenskapsbrott.

86 procent är positiva till dödsstraff på dem som lämnar islam.