sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Tal

Msgr. Auza: Urbefolkningar är exempel och ska förtjänar stöd


För att hjälpa urbefolkningar krävs respekt för dem och deras balans. Det måste finnas harmoni mellan kulturell utveckling och rättigheter och mellan social utveckling och ekonomi. Detta sa msgr. Bernardito Auza, apostolisk nuntie och Heliga Stolens ständig observatör vid FN i New York vid en debatt på temat “Tioårsjubileet av FN: s deklaration om urbefolkningars rättigheter: Åtgärder som vidtagits för att genomföra deklarationen".

Om man inte ser till urbefolkningars rättigheter skapas intressekonflikter. Påven Franciskus har många gånger talat för deras rättigheter i konflikter då de hotas att fråntas sin mark. Msgr. Auza, påminner om att det handlar om principen som man läser i artikel  32 i Deklarationen om urbefolkningars rättigheter. Som påven har sagt är mark inte en handelsvara utan en gåva från Gud.

I olika delar av världen ökar påtryckningar för att urbefolkningar ska lämna sina marker för att ge plats för jordbruks- och gruvprojekt. Msgr. Auza påminner om att detta sker utan något skydd för folkens urgamla traditioner och kulturer.

Heliga Stolen är positiv till att man på olika håll konsulterar urbefolkningarna från politiskt och regionalt håll innan projekt görs eller inleds. Det är nödvändigt att skapa riktlinjer för respekten för urbefolkningars identitet. Det betyder att se dessa folk som en del av ländernas invånare och inte marginalisera dem och helt och hållet integrera dem i samhället.

Respekt för urbefolkningen innebär respekt för vårt gemensamma hem . Msgr. Auza understryker att deras samhällen präglas av  ansvarskännande, starkt samhällsansvar och en stor solidaritet mellan generationer. De bryr sig verkligen om att ta hand om miljön för framtida generationers bästa. Dessa värderingar som är så djupt rotade i urbefolkningars traditioner och kulturer ska ses som exempel. Urbefolkningar förtjänar inte bara vår respekt utan även tacksamhet och stöd.