sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Religion \ Dialog

Libanon "De två kidnappade biskoparna lever"


De två  biskoparna av Aleppo som kidnappades i Syrien för fyra år sedan lever fortfarande. Det sa den syrisk-ortodoxe biskopen i Beirut, mons. Kourié, häromdagen under en ceremoni för 47-årsminnet av Jungfru Marias uppenbarelse i heliga Petrus och Paulus katedral i kvarteret Mousseitbé i Beirut.

Minnet av dessa uppenbarelser som denna kyrka alltid firar den första söndagen efter påsk sammanföll  i år med dagen, den 22 april,  då de två biskoparna av Aleppo, den syrisk-ortodoxe ärkebiskopen Hanna Ibrahim och den grekisk-ortodoxe ärkebiskopen Faulos Yazici, kidnappdes för fyra år sedan. Man hade satt upp deras porträtt i katedralen ocn förde de sedan runt under fackeltåget som hölls för  årsminnet av Jungru Marias uppenbarelser.

“De två biskoparna lever fortfarande”, försäkrade mons. Kourié de troende. “Det framgår av informationerna som vi har. De som inte tror på detta måste ge oss bevis för det”. Mons. Kourié leder kommissionen som ägnar sig åt de två kidnappade biskoparna. Han framhöll att man har knackat på alla dörrar i Libanon och i Syrien med mer eller mindre tur för att finna spår av de två biskoparna.

Mons. Kourié uppmanade den libanesiska staten till att verka effektivt för samexistensen mellan olika religioner och etniska grupper och den interreligiösa dialogen. Han fäste uppmärksamheten på den religiösa och etniska rensningen som pågår i Mellanöstern, och särskilt i Syrien, Irak och Egypten. Dessutom kritiserade mons. Kourié de stater som på olika sätt stöder denna rensning bland annat med vapen och pengar.