sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Angelus \ Audienser

Påven under Regina Coeli "Låt den Uppståndne Kristus verka genom er!"


På Annandag påsk bad påven Franciskus Regina Coeli, som ersätter Angelus under påsktidens femtio dagar fram till Pingst, och reflekterade över hur vi kan vara Uppståndelsens vittnen i en härjad värld. Påven sa.

Denna dag, Annandag påsk, ”ängelns måndag” även kallad, klingar förkunnelsen om Uppståndelsen ”Kristus är uppstånden, halleluja”. I dagens evangelietext ekar de ord som den himmelske budbäraren riktar till kvinnorna vid graven: "Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: ’Han har uppstått från de döda.” (Matt 28,7). Vi känner att denna uppmaning riktar sig även till oss, att skynda och bege oss av för att förkunna för vår tids män och kvinnor det hoppfulla budskapet. Ända sedan gryningen den tredje dagen, då den korsfäste Jesus uppstod, har inte döden det sista ordet, utan livet!

Genom denna händelse, som är den verkliga nyheten i historien och kosmos, är vi kallade att vara nya män och kvinnor, och i den Helig Ande, bekräfta livets värde. På så sätt börjar redan vår uppståndelse. Vi kan vara uppståndelsens män och kvinnor, mitt i världens oro och konflikter, i det världsliga som leder bort från Gud, kan vi med öppna och solidariska gester livnära den universella längtan efter fred och strävan efter en miljö fri från nedbrytning.

Dessa är mänskliga och naturliga gester, men när de är inspirerade och upprätthållna av tron ​​på den uppståndne Herren, är deras effektivitet långt utöver vår kapacitet. För eftersom Kristus är levande och aktiv i historien genom sin Helige Ande, återlöser han vårt elände, når varje människas hjärta och ger hopp till alla som är förtryckta och lidande.

Må Jungfru Maria, som tyst vittnade om sin Sons död och uppståndelse, hjälpa oss att vara tydliga tecken på den uppståndne Kristus i världens händelser, så att de som befinner sig i nöd och svårigheter inte faller offer för pessimism, utan i oss ser bröder och systrar som erbjuder dem sitt stöd och tröst. Må vår Moder hjälpa oss att vara starka i vår tro på Jesu uppståndelse, frälsningens underbara mysterium, och i tron på uppståndelsens förmåga att omvända hjärtan och liv. Må hon särskilt hjälpa de kristna som är kallade till en tyngre och modigare vittnesbörd.

Och nu, i påskens ljus och glädje, vänder vi oss till henne med den bön som under femtio dagar fram till Pingst, ersätter Angelus.