sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Aktiviteter

Påvens Urbi et Orbi "Den Gode Herden som har uppstått bär världens lidande"


Efter påvens mässa på Petersplatsen på påskdagens morgon höll han sitt traditionella tal till staden och världen.

Kära bröder och systrar, glad påsk!

Idag, ekar kyrkans häpnadsväckande budskap åter en gång över hela världen, som de första lärjungarna sa: ”Jesus har uppstått!” - ”Han har verkligen uppstått, som han sa!”

Den antika påskfesten, firandet av det hebreiska folkets befrielse från slaveriet, når här sin uppfyllelse. Genom sin uppståndelse har Jesus Kristus befriat oss från syndens slaveri och död, och Han har öppnat för oss vägen till evigt liv.

När vi alla låter oss domineras av synden, går vi vilse som förlorade får. Men Gud själv, vår Herde, har kommit för att leta efter oss. För att rädda oss, sänkte Han sig i förödmjukelse, och accepterade döden på korset. Idag kan vi utropa: ”Den Gode Herden har uppstått, han som gav sitt liv för sina får, och villigt dog för sin hjord, halleluja” (Roman Missal, IV söndagen i påsk, komm antiphon).

I alla tider, har den uppståndne Herden outtröttligt sökt efter oss, sina bröder och systrar, vilse i öknen i denna värld. Med lidandets märken - hans barmhärtiga kärleks sår - drar Han oss till sig för att följa honom på Hans väg, livets väg. Idag lägger han på sina axlar och bär våra bröder och systrar som är krossade av det onda i alla dess olika former.

Den uppståndne Herden letar efter alla de förlorade i ensamhetens och marginaliseringens labyrinter. Han går de till mötes genom våra bröder och systrar som behandlar dem med respekt och vänlighet, och hjälper dem att höra Hans röst, en oförglömlig röst, en röst som kallar dem tillbaka till vänskapen med Gud.

Han bär alla de som har fallit offer för gamla och nya former av slaveri, omänskligt arbete, olaglig handel, utnyttjande och diskriminering, och alla allvarliga former av missbruk. Han bär de barn och ungdomar som berövats sin sorglösa oskuld och utnyttjas, och de som har sårats djupt av våldshandlingar som sker i deras egna hem.

Den uppståndne Herden går bredvid alla de som tvingats lämna sina hemländer på grund av väpnade konflikter, terroristattacker, svält och förtryckande regimer. Överallt hjälper han dessa som tvingats migrera genom att låta dem möta bröder och systrar på vägen, med vilka de kan dela brödet och hoppet på en gemensam vandring.

I de komplexa och ofta dramatiska situationerna i dagens värld, kan den Uppståndne Herren vägleda alla dem som arbetar för rättvisa och fred. Må Han ge nationernas ledare det mod de behöver för att förhindra spridningen av konflikter och sätta stopp för vapenhandeln.

Särskilt i dessa tider, må han fortsätta arbeta för alla dem som är aktivt engagerade i att hjälpa och trösta civilbefolkningen i Syrien, vårt älskade och prövade Syrien, offer för ett krig som inte slutar att så skräck och död. I går den senaste avskyvärda attacken mot flyktingar på flykt som resulterade i ett stort antal döda och skadade. Må Han ge fred till hela Mellanöstern, med början i det Heliga Landet, liksom i Irak och Jemen.

Må den Gode Herden vara nära befolkningarna i södra Sudan, i Sudan, Somalia och Demokratiska republiken Kongo, som uthärdar fortsatta fientligheter, och som förvärrats av den allvarliga svält som härjar i vissa delar av Afrika.

Må den uppståndne Jesus upprätthålla alla de insatser, särskilt i Latinamerika, som åtar sig att se till samhällets gemensamma bästa, märkt av politiska och sociala spänningar som i vissa fall har lett till våld. Man kan bygga dialogens broar, genom att fortsätta att bekämpa korruptionens gissel och söka livskraftiga och fredliga lösningar på konflikter, för framsteg och i stärkandet av de demokratiska institutionerna i fullständig respekt för rättsstaten.

Må den Gode Herden komma Ukraina till hjälp, som fortfarande härjas av konflikter och blodsutgjutelse, att återfå social harmoni. Må Han vägleda alla som gör allt för att lindra det tragiska lidandena hos de som drabbas av konflikten.

Må den uppståndne Herren fortsätter att ge sin välsignelse till den europeiska kontinenten. Må Han ge hopp till dem som upplever stunder av kris och svårigheter, på grund av den höga arbetslösheten, särskilt bland unga människor.

Kära bröder och systrar, i år firar kristna av varje bekännelse påsk tillsammans. Med en röst i alla delar av världen, förkunnar vi det stora budskapet: ”Herren är sannerligen uppstånden, som han sa!” Må Jesus, som besegrade syndens mörker och död, bevilja fred till våra dagar.

Glad påsk!